Logo Minters
Minters, dienstverleners in welzijn

Daarvoor gaat u naar Minters:


Advies en hulp dichtbij


In memoriam Anita Mohunlol-Dwarkasing (1957 – 2017)

Op 21 september hebben wij afscheid genomen van Anita Mohunlol-Dwarkasing. Anita was herstellende van een knieoperatie die ze begin augustus had ondergaan. Op donderdag 14 september is zij onverwacht overleden. Anita trad op 1 april 1989 in dienst bij de Stichting Stedelijk Instituut voor samenlevingsopbouw, later Stichting Welzijn en HBWP. Na de fusie met Minters in 2013 heeft zij de financiële administratie uitgevoerd. Veel collega’s en medewerkers van andere organisaties hadden een goed en fijn contact met Anita, onder meer inzake betalingen. Wij herinneren haar als een bijzonder aardige, lieve en betrokken collega. Wij wensen haar man, kinderen, kleinkinderen , familie en vrienden veel sterkte toe met de verwerking van dit verlies.

Bestuur en medewerkers Minters

Opvoeden & Opgroeien

Opvoeden & Opgroeien

Hoe maak ik mijn kind weerbaarder? Waarom is dit kind zo driftig? Wat doe ik als mijn kind wordt gepest? Mijn puberzoon heeft ‘verkeerde’ vrienden… wat te doen? Hebben jullie een paar opvoedingstips voor mij?

Eigen functioneren & Relaties

Eigen functioneren & Relaties

Hebt u te maken met de gevolgen van werkloosheid? Voelt u zich eenzaam? Hebt u relatieproblemen? Wordt het mantelzorgen u te veel? Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? Of pleger?

Een leefbare buurt

Een leefbare buurt

Wilt u meer contact met uw buren? Hebt u een goed idee voor uw buurt? Vindt u dat er meer voor jongeren moet worden gedaan? Ondervindt u overlast in uw straat? Wilt u zich inzetten voor uw wijk?

Arina van der Wekke - Teamleider Minters Mantelzorg

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Arina van der Wekke

Functie: Teamleider Minters Mantelzorg

LinkedIn

"In mijn leven heb ik zelf ondervonden hoe het is om, soms ongemerkt, in de rol van mantelzorger terecht te komen. De scheidslijn tussen iets met liefde doen voor een ander en weinig tijd te hebben voor jezelf kan dun zijn. Duurt zo’n periode te lang, of heb je zelf geen uitlaatklep of ondersteuning, dan ligt overbelasting op de loer. Het is belangrijk om een plek te hebben waar je terechtkunt, zoals bij Minters Mantelzorg."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2017 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon