Logo Minters

Wijkteam Hoek van Holland

In Hoek van Holland werken professionals met expertise op het gebied van jeugdzorg en professionals met kennis en ervaring op het gebied van volwassenenproblematiek, samen in één integraal team. Hier werken ook gezinsspecialisten en sociale professionals van Minters.

Het wijkteam levert zelf kortdurende ondersteuning voor maximaal vier maanden en zet een gespecialiseerde organisatie in wanneer het gaat om complexere problemen waarvoor langer ondersteuning nodig is. Als een gezin of huishouden op meerdere leefgebieden ondersteuning nodig heeft, komt er een professional die het gezin of huishouden begeleidt. Zijn er meerdere hulpverleners bij een gezin betrokken, dan heeft één van de medewerkers van het wijkteam de regie.

Wijkteam bij VraagWijzer

Telefoon 14010

De VraagWijzer is gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 161, telefoon 14010. Hier kunt u terecht voor vragen over het wijkteam of voor aanmelding bij het wijkteam.

VraagWijzer is een gratis loket van de gemeente Rotterdam, waar u voor informatie en advies terechtkunt. Hebt u vragen of problemen, bijvoorbeeld met ingewikkelde brieven, juridische kwesties, uw gezondheid of met geld? En komt u er zelf niet uit? Ga dan naar VraagWijzer.

Karin Barg - Mantelzorgconsulent

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Karin Barg

Functie: Mantelzorgconsulent

"Ik ben er vooral voor de mantelzorgers in de gemeente Maassluis, en ook voor professionals die in hun werk met mantelzorgers te maken hebben. Dat kunnen medewerkers zijn netwerkpartners, maar ook van scholen en het bedrijfsleven. Immers: mantelzorgers kunnen ook op school zitten of een baan hebben. In de komende tijd zal de samenwerking met het Sociaal Wijkteam Maassluis nog meer vorm en inhoud krijgen."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2018 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon