Logo Minters
Minters, dienstverleners in welzijn

Iftar maaltijden in Wijkcentrum West

Nieuws

12-02-2018

Minters lid van de stuurgroep Jongeren op Gezond Gewicht

De gemeente Vlaardingen streeft er naar om jongeren gezond te laten opgroeien. Daarom hebben ze zich aangesloten bij het landelijk project ‘Jongeren Op gezond gewicht’ (JOGG). JOGG, onderdeel van VIB, trekt de kar in Vlaardingen. Samen met partijen als Unilever, DSW, Uniek, CJG, VIB en Minters willen ze de jeugd stimuleren gezond te leven, te eten en te bewegen.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We weten allemaal dat eetpatronen door diverse omstandigheden ontstaan. Denk aan weinig inkomen, geen tijd en zin om te koken, je voelt je niet lekker en grijpt naar zoete dingen. Je kunt de sportvereniging niet betalen of je bent te dik en wordt gepest. Daarnaast is de verleiding om online te gaan spelen tegenwoordig groter dan om buiten op straat te gaan spelen (gevolg: weinig beweging). Allemaal oorzaken met nare gevolgen, die we willen bespreken en oppakken in deze werkgroep. Als nieuw lid heeft Franc. Bongaerts (bestuurder Minters) afgelopen vrijdag namens Minters het bord van Wethouder Hoekstra in ontvangst genomen.

16-01-2018

Cursussen 2018: deelname is gratis, schrijf u in!

Ervaart u moeilijkheden bij het opvoeden van uw kinderen? Hoe blijft u overeind bij het verlenen van mantelzorg? Heeft u moeite om rond te komen met uw geld? Wilt u dat uw kind weerbaarder is of zou u zelf beter voor uzelf op willen komen? Onze sociale professionals kunnen u of uw kinderen helpen lastige situaties zelf onder de knie te krijgen. Dat kan in één op één contact, maar ook door het volgen van een training of een cursus. Minters heeft een ruim cursusaanbod voor volwassenen, jongeren en kinderen. Deze cursussen kunt u gratis volgen.

Het cursusaanbod voor 2018 is in een flyer uitgegeven en gratis beschikbaar voor belangstellenden. In de flyer staat per cursus beschreven wat het doel, de inhoud, de werkwijze en het verwachte resultaat zijn. U kunt de flyer vinden onder publicaties, hieronder downloaden of aanvragen via info@minters.nl.

19-12-2017

Activiteiten voor jong & oud in de kerstvakantie!

In dit kerstprogramma vindt u alle activiteiten, die Minters in de kerstvakantie organiseert. We hopen u een keer te mogen verwelkomen!

17-11-2017

Geslaagde Dag van de Mantelzorg

De Dag van de Mantelzorg in Theater De Koningshof in Maassluis was een geslaagd evenement voor ruim 500 mantelzorgers uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Minters Mantelzorg had namens de gemeenten een programma samengesteld dat duidelijk in de smaak viel. Het programma op 8 november bestond uit een lunch, dan wel een diner, een informatiemarkt en een cabaretvoorstelling van Nathalie Baartman. De aanwezigen werden met veel plezier en enthousiasme ontvangen door verschillende studenten van het eerste jaar MBO Hospitality van het Albeda College Maassluis. Zij zorgden er voor dat het de aanwezigen aan niets ontbrak tijdens de lunch en het diner. Zo hadden de mantelzorgers de tijd en ruimte om te ontspannen en met andere mantelzorgers in contact te komen. Om dit jaar nog meer mantelzorgers uit de regio van het aangeboden programma te kunnen laten genieten, was voorzien in zowel een middag- als een avondprogramma.

“Ik hou van u”

Voorafgaand aan de cabaretvoorstelling spraken Franc Bongaerts, bestuurder van Minters, Arnold Keijzer, wethouder van Maassluis, en Patricia van Aaken, wethouder van Schiedam, hun waardering uit voor alles wat mantelzorgers dagelijks doen. Het optreden van Nathalie Baartman zorgde voor een lach op veel gezichten en eindigde met de quote “ik hou van u” om nogmaals de blijk van waardering te benadrukken. Op de informatiemarkt was er de gelegenheid om vragen te stellen en om mantelzorgers bekend te maken met verschillende organisaties, waar zij mee te maken kunnen krijgen. Ook werden er als blijk van waardering complimenten uitgedeeld voor de mantelzorgers door de “Complimentenmeisjes”.

Voor de jonge mantelzorgers stond er voor de Koningshof een jongerenbus met een FIFA hoek, waar zij konden verblijven tijdens de informatiemarkt, met elkaar in contact konden komen en voorlichting konden krijgen. Het jaar 2018 is door de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam uitgeroepen tot het Jaar van de Jonge Mantelzorger. Minters richt zich komend jaar dan ook op het zorgen voor meer bekendheid, kennis en bewustzijn rondom dit fenomeen.

Wilt u meer weten of heeft u vragen over (jonge) mantelzorgers? Neem dan een kijkje op www.mintersmantelzorg.nl of neem contact op met Minters via telefoon 010-435 1022 of per e-mail info@mintersmantelzorg.nl.

08-11-2017

Minters publiceert Strategisch plan 2017 – 2020

Vakbekwaam, open en vooruitstrevend. Dat zijn de kernwaarden die Minters de komende jaren centraal stelt in haar denken en doen.

Het versterken van het zelf-organiserend en probleemoplossend vermogen van mensen en hun omgeving staat centraal in de dienstverlening van Minters. De komende jaren staan in het teken van inhoudelijke doorontwikkeling. Daarmee doelen we onder meer op kwalitatieve verdieping, het nemen van onze adviesrol en het versterken van de samenwerking met andere – al dan niet professionele – partijen. Wij verbeteren waar we goed in zijn.

20-09-2017

Mooie verbinding tussen jong en oud

Afgelopen zaterdag hebben een aantal jongeren uit de Westwijk de handen uit de mouwen gestoken. Jongeren én ouderen vonden elkaar in een mooie samenwerking op de oogstmarkt op het landgoed van Stichting Ruytenburch Stadslandbouw, ook wel de oude Moerman boerderij.

De samenwerking is ontstaan via het leefbaarheidsplatform van waaruit een sterke roep om meer verbinding naar voren kwam. Zowel jong als oud wilde graag meer onderling begrip, betere communicatie en afrekenen met een aantal vooroordelen. Het jongerenwerk en participatie van Minters is vervolgens met bewoners om de tafel gegaan om te kijken hoe dit op een leuke manier vorm te geven.

Op het landgoed van stichting Ruytenburch stadslandbouw doen veel ouderen vrijwilligerswerk op de akker. Zij wilden hun kennis en ervaring graag overbrengen op de jongere generatie. Andersom namen de jongens hun tegenwoordig haast aangeboren kennis van smartphones en iPads mee. Iedereen met vragen kon bij hen terecht. Met veel jeugdig enthousiasme stonden de jongeren de ouderen te woord en dit leverde naast weer goed werkende iPads en telefoons ook ontzettend leuke gesprekken op. Wethouder Cees Oosterom en zijn vrouw vonden het initiatief een bezoekje waard en prezen de laagdrempelige manier van verbinden.

06-09-2017

Treed toe tot de brigade van BurenBemiddelaars

De Bemiddelaars van BurenBemiddelaar Vlaardingen hebben collega’s nodig. Bemiddeling bij een conflict leidt bijna altijd tot opluchting bij betrokkenen. Wie goed Nederlands spreekt, goed kan luisteren en met mensen kan omgaan, kan een prima BurenBemiddelaar worden.

04-09-2017

Druk werkbezoek Ingrid van Engelshoven (D66) aan Minters

Deelname aan een casusoverleg met een wijkteam, in gesprek met sociaal raadslieden en mantelzorgconsulenten; en in de Minters bus op pad met buurt- en jongerenwerkers. Gesprekken met gemeenteambtenaren, een schooldirecteur en een gezinsspecialist. En een afsluitend gesprek met het management van Minters en een delegatie van Sociaal Werk Nederland en Movisie. Het werkbezoek van Tweede Kamerlid Ingrid van Engelshoven (D66) op 31 augustus aan Minters was goed gevuld.

Van Engelshoven kreeg in Vlaardingen onder meer een goed beeld van hoe de gemeente en Minters de wijkteams hebben ingericht en afspraken hebben gemaakt over wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast ging zij in gesprek met professionals van andere afdelingen van Minters. Franc. Bongaerts, bestuurder van Minters, benadrukte dat de relatie met de gemeente een strategisch partnerschap is waarin de gemeente bepaalt wat er moet gebeuren en Minters hoe zij dit uitvoert. Van Engelshoven was onder de indruk van het vakmanschap waarmee de medewerkers van Minters hun cliënten ondersteunen. Centraal in het ‘hoe’ staat onder meer het bevorderen van het vakmanschap van de medewerkers van Minters en het open en transparant omgaan met iedereen die een rol heeft te vervullen in het sociaal domein. Door met heel veel partijen samen te werken, werkt Minters aan een sociaal vangnet voor burgers die met ondersteuning zelf hun weg in de samenleving kunnen vinden. Dat geldt niet alleen voor de wijkteams, maar ook voor de andere diensten van Minters. Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie in het sociaal domein, organiseert voor Kamerleden werkbezoeken en zomerstages aan organisaties zoals Minters. Ingrid van Engelshoven heeft het sociaal domein in haar portefeuille. Zij bleek dan ook goed op de hoogte van de decentralisatie van welzijnstaken. Minters werkte graag mee aan het werkbezoek omdat het altijd goed is om Kamerleden kennis te laten maken met de dagelijkse praktijk. ‘De medewerkers van Minters geven duidelijk invulling aan het begrip zelfredzaamheid en de participatiegedachte’, aldus Van Engelshoven. Zij staat links op de foto, geflankeerd door Nicole van der Wal en Gaby van Houten van Minters.

31-08-2017

Senioren trainen weerbaarheid

Donderdag 7 september start Minters in samenwerking met bureau Reframe een nieuwe weerbaarheidstraining voor senioren. In zes bijeenkomsten krijgen senioren onder meer inzicht in het voorkomen van onveilige situaties, het doorprikken van babbeltrucs van mensen die aan de deur komen en veiligheid in winkels. De bijeenkomsten zijn interactief, praktisch en afwisselend, waardoor het voor alle deelnemers goed mogelijk is om de aandacht erbij te houden. Thema’s zoals grenzen stellen, zelfvertrouwen, veilige situaties (binnen en buitenshuis) en babbeltrucs, komen uitgebreid aan de orde. Ook zal aandacht worden besteed aan preventieve maatregelen zoals thuis pinnen, wat kan de wijkagent betekenen en online boodschappen doen. De hele training is gratis; de bedoeling is wel dat alle deelnemers het gehele traject volgen. De trainingen vinden plaats in het gebouw van Minters aan het Burgemeester Van Lierplein 51. De weerbaarheidstraining bestaat uit zes bijeenkomsten op donderdagen van 10:30 uur tot 12:00 uur. Senioren kunnen zich opgeven op het volgende mailadres: saskia.lamot@wijkteamsvlaardingen.nl. Ook kunnen zij bellen met Minters: 010 4351022.

21-08-2017

Zomerprogramma van Minters opnieuw een succes

Een aantal jaren geleden heeft Minters samen met de gemeente besloten zich te richten op de straat en de wijk. Daarom zijn de activiteiten over het algemeen niet grootschalig, maar op straat- en wijkniveau. De ouders en buurtbewoners worden bij de activiteiten betrokken. Sommige ouders spelen mee. Anderen schenken koffie of gaan een potje dammen met de aanwezige jongeren. De ‘hangjongeren’ die rond de activiteiten aanwezig zijn, worden op een informele laagdrempelige wijze betrokken. Deze ontmoetingen zijn de bodem voor communicatie tussen groepen. Ze roepen begrip op en helpen overlast te voorkomen. Het begint vaak heel klein!!! Zo was er vrijdag ook de afsluiting van de skate lessen in ’t Hof. Skatelessen worden ieder jaar tijdens het zomerprogramma gegeven en zijn intussen een belangrijk vast punt van de zomervakantieactiviteiten. Ruim 15 skaters (in de leeftijd van 5 tot 12 jaar) volgden deze zomer lessen op de skatebaan in ’t Hof. Michael Zargari gaf ook dit jaar de lessen. Deze werden afgesloten met een barbecue voor de kinderen hun ouders en andere gebruikers van de baan. Burgemeester Annemiek Jetten overhandigde de deelnemers een certificaat en ging met hun op de foto!

11-08-2017

Werkbezoek Ingrid van Engelshoven

Ingrid van Engelshoven, sinds maart 2017 Tweede Kamerlid voor D66, komt op 31 augustus voor een werkbezoek naar Vlaardingen. Veel Kamerleden gebruiken het zomerreces om zich in de samenleving te verdiepen. Via Sociaal Werk Nederland koos zij voor een bezoek aan Minters.

Tijdens het werkbezoek woont mevrouw Van Engelshoven onder meer een casusoverleg bij van de wijkteams en maakt zij een afspraak van een sociaal raadslid met een cliënt mee. Verder maakt zij kennis met het werk van mantelzorgconsulenten en gaat zij in de Minters bus naar een school voor een bezoek aan een gezinsspecialist. Al met al een volle werkdag voor mevrouw Van Engelshoven.

12-07-2017

Unieke samenwerking tussen Monuta en Minters

Op het eerste gezicht ligt samenwerking tussen een uitvaartonderneming en een dienstverlener in welzijn niet voor de hand. Maar bij nader inzien is het eigenlijk heel logisch dat Monuta en Minters een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend.

‘Weliswaar op heel andere momenten, komen we beide bij mensen achter de voordeur’, zegt Jeanet Wiegmann, manager uitvaartzorg bij Monuta. ‘Na een zwaar verlies hebben nabestaanden ontzettend veel aan hun hoofd. Onze uitvaartverzorgers en nazorgconsulenten begeleiden hen voor, tijdens en na de uitvaart. Zij krijgen vaak te maken met allerhande vragen: hoe zit het met verzekeringen, hoe liggen de verantwoordelijkheden voor achterblijvende kinderen, wat zijn de financiële veranderingen, etc. Op het gebied van rouwverwerking hebben onze medewerkers verstand van zaken, maar andere vormen van hulpverlening zijn in betere handen van andere deskundigen. Sociale professionals in het wijkteam kunnen oplossingen bieden. Door signalen van nabestaanden, met hun instemming natuurlijk, te delen met sociale professionals, kunnen onze nazorgconsulenten een bijdrage leveren. Wij zien dit als onze taak als maatschappelijk verantwoord ondernemer.’

‘Wij stellen de samenwerking bijzonder op prijs’, zegt Franc. Bongaerts, bestuurder van Minters. ‘Hoe eerder onze sociale professionals ondersteuning kunnen bieden, des te groter is de kans dat we zwaardere problematiek voor kunnen zijn. Een groot verlies alleen al kan mensen tijdelijk in een lastige situatie brengen. Verdriet is in een rouwproces normaal. Als wij kunnen voorkomen dat mensen last krijgen van andere verschijnselen, is dat winst. Zo kunnen wij met de cliënt meedenken over diverse regelingen, de zorg voor achterblijvende kinderen, het regelen van een herindicatie en het zoeken naar een nieuwe daginvulling. Daarnaast is het heel goed denkbaar dat mensen die bijvoorbeeld al in een financieel moeilijk parket zitten, zich zwaar in de schulden steken als zij de afwikkeling van een overlijden onhandig aanpakken. Vooral op het preventieve vlak zien wij de voordelen van deze unieke samenwerking tussen Monuta en Minters.’

De samenwerking tussen Monuta en Minters begint met werkbezoeken van medewerkers aan beide organisaties. De medewerkers maken kennis met elkaars werkgebied. Daarna bespreken zij in specifieke gevallen casussen en zullen zij de samenwerking regelmatig evalueren.

05-07-2017

Compleet verslag van Steden Estafette

Eerder berichtten wij over de Steden Estafette die vorige week in Vlaardingen plaatsvond. Wie het naadje van de kous wil weten, kan op onderstaande link alles lezen.

29-06-2017

Steden Estafette over aanpak van schulden start in Vlaardingen

Iedereen kan door allerlei omstandigheden financieel klem komen te zitten. Hoe worstel je je daar weer uit? Dat was de centrale vraag tijdens de aftrap van de landelijke Stedenestafette op 27 juni in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Zo’n 80 gasten van Stroomopwaarts en Minters , vertegenwoordigers van schuldhulpverlening, woningcorporaties, scholen, kerken en werkgevers uit de regio, gingen met elkaar in gesprek over het voorkomen en oplossen van schulden.

Jesse Frederik, journalist bij De Correspondent en een van de sprekers van het congres, stelde dat de overheid zelf schulden in de hand werkt: ‘Er worden zoveel administratieve verplichtingen aan de burger opgelegd. Hoe armer je bent, hoe meer formulieren je moet invullen.’ Ook liet hij zien hoe een relatief kleine boete bij bijv. het Centraal Justitieel Incasso Bureau, binnen korte tijd enorm kan oplopen als je niet op tijd betaalt. Een andere oorzaak van schulden noemde Frederik de marktwerking onder deurwaarders. ‘Soms zitten er meerdere deurwaarders op één gezin en ze brengen allemaal kosten in rekening.’ Frederik benoemt niet alleen problemen, hij weet ook oplossingen. Daarvoor start hij een actiegroep waar iedereen zich bij kan aansluiten. Daarmee pleit hij voor meer sanering en minder bewindvoering. ‘Het kost veel minder geld als de gemeente de schuld van een burger overneemt.’ Ook wil Frederik schuldeisers wijzen op hun verantwoordelijkheid. Zo zou een postorderbedrijf geen aanbiedingen moeten doen aan iemand die net uit de schuldhulpverlening komt.

De makers van de bejubelde documentaireserie ‘Schuldig’, Ester Gould en Sarah Young, sluiten zich bij de actiegroep van Frederik aan. De armoedegeneratie in Nederland zijn niet de sympathieke mensen, betogen zij. ‘Wel de stugge types die niet willen meewerken. De mensen die tien keer niet op een afspraak komen opdagen. Er is heel veel volharding en tijd nodig om uit de schulden te komen. Zowel van hulpverlener als schuldenaar.'

De deelnemers aan de themadag, vertegenwoordigers van onder meer woningcorporaties, de wijkteams, Stroomopwaarts, de kerken, de cliëntenraad SZW, de uitvaartbranche en de kinderopvang, discussieerden volop over wat zij in hun (vrijwilligers)werk nog meer kunnen doen om mensen in armoede en/of met schulden weer in het zadel te helpen.

Vlaardingen is de eerste stad in de Stedenestafette die het stokje heeft aangepakt. Deze landelijke campagne heeft als doel de effecten van armoede en schulden in het sociaal domein, onderwijs, gezondheidszorg en het bedrijfsleven extra onder de aandacht te brengen. De Stedenestafette wordt georganiseerd in samenwerking met Divosa, Sociaal Werk Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de NVVK en de Landelijke Cliëntenraad. Zij wordt gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan het einde van de dag gaven Desiree Curfs, directeur van Stroomopwaarts, en Franc. Bongaerts, bestuurder van Minters, het estafettestokje door aan ’s Hertogenbosch in de persoon van Esselien de Leeuw van Juvans, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.

12-06-2016

Jaarverslag 2016 online

Het algemeen jaarverslag van Minters over 2016 geeft een goed beeld van waar wij ons voor hebben ingezet. Het heet 'Een en al samenwerking' en daar zetten we dit jaar en het komende ook op in.

20-04-2017

Minters werkt mee aan voorlichtingsfilmpje van de Belastingdienst

De Belastingdienst digitaliseert. De meeste burgers en bedrijven regelen hun belasting- en toeslagzaken al digitaal. Dat gaat in de meeste gevallen goed, maar voor sommige mensen is het best lastig.

Onderstaand fimpje laat ervaringen zien van mensen die ondersteuning krijgen bij het online regelen van hun hun belasting- en toeslagzaken.

Emma Riede, sociaal raadslid van Minters, heeft meegewerkt aan de totstandkoming.

06-04-2017

Belastinginvuldagen een groot succes

De belasting-invuldagen die we deze week voor minima op kantoor hielden, zijn weer druk bezocht. Door ons opgeleide vrijwilligers vullen die dagen samen met cliënten de belastingaangifte in onder regie en in samenwerking met de Belastingdienst. Er kwamen ruim 450 cliënten uit Maassluis en Vlaardingen.

Wist u dat u ook voor hulp bij toeslagen bij ons terecht kunt? Onze sociaal raadslieden zijn toeslagenpunt voor de belastingen. Dat houdt in dat ze in sommige bestanden van de Belastingdienst kunnen om te zien waar u als cliënt eventueel recht op heeft. Ook kunnen ze rechtstreeks toeslagen aanvragen.

31-03-2017

Wijkteams Vlaardingen ontvangen dikke pluim

De inzet van de wijkteammedewerkers wordt door de Vlaardingers beloond met een 8.4! Dat komt naar voren uit een onafhankelijk onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd. Reden voor wethouder Ruud van Harten om op donderdag 30 maart jl. bij de wijkteams op bezoek te gaan met gebak.

Bij onze wijkteams kunnen inwoners terecht met alle zorg- en hulpvragen. Van Harten: “De Wijkteams Vlaardingen bestaan twee jaar. Ze hebben in deze periode laten zien, dat ze samen met vele maatschappelijke partners een belangrijke spil vormen om inwoners te ondersteunen bij zorg- en hulpvragen.

Het mooie van de eerste bijeenkomst was dat de deelnemers met elkaar in dialoog gingen. En dat leidt ongetwijfeld tot helder nadenken en rationele besluiten, want in dialoog komen we altijd verder. De volgende bijeenkomst van Moedige Mensen is bij Minters.

06-04-2017

Project Moedige Mensen: over het effect van schulden op gedrag - eerste bijeenkomst

Op 4 april vond de eerste bijeenkomst van het project Moedige Mensen plaats bij Stroomopwaarts in Schiedam. Ongeveer 35 deelnemers maakten kennis met Mentoring Mobility en andere mechanismen die mensen met schulden beïnvloeden.

Moedige Mensen is een project van Sociaal Werk Nederland, Stroomopwaarts en Minters. Doel is om het bedrijfsleven en andere werkgevers te informeren en adviseren over de effecten van schulden op het gedrag van mensen.

Tijdens de eerste bijeenkomst stond centraal wat een schuldenlast, of langdurige stress, fysiek met mensen doet. Zo blijkt dat deze vorm van stress zorgt voor een slechtere doorbloeding van de hypofyse, waardoor mensen minder rationele besluiten nemen. Kinderen die onder zulke omstandigheden opgroeien, ontwikkelen het vermogen tot helder nadenken minder goed.

Er valt heel veel te zeggen over wat je met dit soort informatie moet als werkgever. En dat is dan ook precies de bedoeling van het project. We willen werkgevers bewust maken van wat schulden en daaraan verbonden stress met werknemers kunnen doen.

Sebastiaan Kardol - Jongerenwerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Sebastiaan Kardol

Functie: Jongerenwerker

“Ik betrek jongeren in Holy bij de samenleving en coach hen bij het zelf invulling geven aan positieve vormen van vrijetijdsbesteding. Zo organiseren jongeren in jongerencentrum Europe activiteiten voor kinderen uit de buurt, maar ook voor henzelf zoals het bouwen van een rapstudio die nu wekelijks in gebruik is om muziek te maken, teksten te schrijven en op te nemen."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2018 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon