Logo Minters

Vacatures

Bij Minters zijn we met regelmaat op zoek naar mensen om ons team te versterken. Als er vacatures zijn, staan ze op deze pagina aangekondigd.

Een voorzitter en een lid voor de Raad van Toezicht

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht (RvT) van Minters uit vijf leden, inclusief de voorzitter en de vice-voorzitter. De posities van voorzitter en die van lid met als aandachtsveld: kennis van het sociale domein, samenwerkingspartners en cliënten zijn/komen binnenkort vacant.

Voor de voorzittersrol zijn we met name op zoek naar bestuurlijk ervaren kandidaten met een bedrijfskundige blik, die de balans weten te borgen tussen controle en toezicht enerzijds en inspiratie, innovatie en verbinding anderzijds.

Voor de rol van lid zijn we op naar kandidaten met visie op de ontwikkelingen in het sociale domein, ervaring met eigentijdse manieren van burgerinitiatieven, co-creatie, allianties en netwerkvorming.

Inlichtingen en sollicitatie Minters laat zich in dit traject ondersteunen door bureau ETTES Search. Voor inhoudelijke of procedurele vragen kunt u contact opnemen met drs Annette Ettes, directeur/senior consultant, telefoon 06 21993905. Dat kan ook per email: info@ettessearch.nl.

Gezinsspecialist m/v in het Primair onderwijs en Speciaal Basisonderwijs (32u per week)

POH GGZ Schiedam en Hoek van Holland

Jongerenwerker m/v

Minters' missie

Kansen creëren

Stichting Minters biedt diensten aan die een bijdrage leveren aan het sociaal en psychisch welbevinden van mensen en hun omgeving. Minters ondersteunt burgers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken zodanig, dat zij voor zichzelf kansen creëren om een gelukkiger en evenwichtiger leven te leiden. Minters biedt kwaliteit door transparantie en ondernemerschap. Dat is waar de dienstverleners in welzijn van Minters voor staan. Het is, kort gezegd, onze missie.

Visie op medewerkers

Ontwikkelingskansen

Minters biedt ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden zodat medewerkers voor zichzelf, in relatie tot het vakgebied, kansen creëren en zo werken aan innerlijke ontplooiing en grotere arbeidstevredenheid.

Marianne Barends - Gezinsspecialist op school

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Marianne Barends

Functie: Gezinsspecialist op school

“Kinderen en ouders ondersteunen bij het zelfstandig vinden van hun weg in het leven maakt voor mij mijn werk als gezinsspecialist het mooiste werk dat er is!”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2018 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon