Logo Minters

Wij willen graag ondersteuning bij ons bestuurswerk in de wijk

Minters bevordert de maatschappelijke participatie van bewoners door bestuurders te coachen bij het besturen, het organiseren en uitvoeren van activiteiten in hun wijkcentrum voor bewoners uit de wijk. Het wijkcentrum is de huiskamer van de wijk en biedt voor inwoners mogelijkheden om te participeren.

U kunt op ons rekenen bij het coachen van vrijwilligers bij het besturen, voorbereiden en uitvoeren van de activiteiten van het wijkcentrum. Verder zijn wij actief betrokken bij het duurzaam verbinden van de wijk aan het wijkcentrum. Wij zijn alert op behoeften en signalen uit de wijk en betrekken de wijkbewoners waar mogelijk bij de activiteiten van het wijkcentrum.

Minters ondersteunt vier wijkcentra

Dit betreft de volgende wijkcentra: Wijkcentrum Holy (Aristide Briandring 90), Wijkcentrum ’t Nieuwelant (Rotterdamseweg 176), Wijkcentrum de Buurtkamer (Valeriusstraat 28) Wijkcentrum West (Professor Teldersstraat 10).

Advies en hulp dichtbij

Betrokkenheid belangrijk

Wij ondersteunen burgers en vrijwilligersorganisaties bij het zelf vorm geven aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Dat doen we vanuit de gedachte dat mensen zich betrokken moeten voelen bij hun woonomgeving. Zij zullen daarin (dan) naar behoefte en vermogen participeren. Met name de vrijwilligers zullen dan niet alleen betrokken zijn bij het organiseren van activiteiten, maar ook bij het vervullen van de belangrijke rol van 'ogen en oren van de buurt'. Onze inzet zal kleiner worden naarmate die van de vrijwilligers groter wordt.

Joy Kho - Teamleider Wijkteam Vlaardingen Westwijk

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Joy Kho

Functie: Teamleider Wijkteam Vlaardingen Westwijk

“Ik vind het nieuwe hulpverlenen zinvol en wil me inzetten om hier vorm aan te geven. Daarbij gaat het om korte lijnen, alles aan één tafel bespreken en vanuit de kern doorgaan tot alles wat een cliënt nodig heeft om de draad zelf weer op te pakken ook daadwerkelijk geregeld is.”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2017 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon