Logo Minters
Minters, dienstverleners in welzijn

Een cursus van Minters in je eigen klas

U en wij

U kunt rekenen op de deskundige adviezen en vertrouwelijke hulp van een ervaren sociale professional. Wat mag u verder van ons verwachten? En wat verwachten wij van u?

Tijdens het kennismakingsgesprek (de intake) bespreekt u uw vragen of problemen met de sociale professional. Gezamenlijk overlegt u welke hulp het beste bij u past. Dat kunnen één of meer gesprekken zijn, maar bijvoorbeeld ook een cursus of een activiteit. Er kan ook worden afgesproken dat u (eerst of ook) met een vriend of familielid in gesprek gaat.

Wat u samen met de sociale professional afspreekt, wordt opgeschreven in uw persoonlijke behandelplan. In alle gevallen is het de bedoeling de oorzaken van uw problemen inzichtelijk te maken en bij te dragen aan het vinden van een oplossing. Daarvoor hebben we de volgende mogelijkheden.

Informatie en advies

Soms is informatie in de vorm van een kort gesprek of een folder voldoende voor u. Ook met een eenmalig advies kunt u wellicht zelf weer verder. Nieuwe afspraken zijn dan niet nodig. Natuurlijk kunt u altijd nog eens bij ons terugkomen.

Gesprekken en coaching

De sociale professional kan deze gesprekken met uzelf voeren: individuele gesprekken. Afhankelijk van de situatie kunnen ook uw partner of gezin erbij aanwezig zijn. Dan zijn het relatie- of gezinsgesprekken.

Cursus of workshop

Voor veel mensen (kinderen en volwassenen) is deelname aan een cursus, workshop of andere activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Problemen kunnen er door worden voorkomen of beperkt. Alle cursussen en activiteiten worden verzorgd door ervaren sociale professionals van Minters, soms in samenwerking met andere professionals.

Bemiddeling of verwijzing

Soms kan bemiddeling u verder op weg helpen. De sociale professional biedt u de nodige ondersteuning bij het maken van afspraken met een andere hulpverlenende persoon of instantie. In sommige gevallen krijgt u een verwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening, bijvoorbeeld naar de specialistische GGZ.

Eigen inbreng

Actief meedoen geeft kracht

Uit ervaring blijkt dat de hulpverlening het meeste resultaat oplevert als u er zelf een positieve bijdrage aan levert. Daarmee bedoelen we dat we van u een actieve inbreng verwachten. Bijvoorbeeld door:

  • een huiswerkopdracht;

  • het oefenen van gesprekstechnieken;

  • het zelfstandig aanvragen van voorzieningen;

  • het bijhouden van een dagboek.

Marco Wolvers - Sociaal raadsman

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Marco Wolvers

Functie: Sociaal raadsman

LinkedIn

“Heb je een zorgverzekering, een huurhuis en/of kinderen, dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming in de kosten die je daarvoor maakt. Hiervoor bestaan verschillende toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Helaas ontstaan daardoor ook veel problemen. Wil je het aanvragen of moet je terugbetalen en denk je dat het niet klopt? Samen kijken we naar een oplossing!”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2018 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon