Logo Minters
Minters, dienstverleners in welzijn

Iftar maaltijden in Wijkcentrum West

Nieuws

28-11-2018

Citytrainers maken Vlaardingen creatiever, sportiever en socialer

Met een introductiebijeenkomst voor sportaanbieders, verenigingen en andere maatschappelijke instellingen hebben Vlaardingen in Beweging en Minters samen de aftrap gegeven voor een beproefde methode die in verschillende gemeenten succes boekt: Citytrainer Vlaardingen. Citytrainer Vlaardingen helpt jongeren van 14 tot en met 23 jaar hun creatieve, organisatorische, sportieve en sociale talenten in te zetten voor de succesvolle organisatie van allerlei activiteiten in Vlaardingen.

Citytrainers volgen een praktijkgerichte cursus, waarin zij na enkele trainingsbijeenkomsten in de praktijk aan de slag gaan met het organiseren van activiteiten voor jongeren bij sportaanbieders, verenigingen, maatschappelijke organisaties en culturele instellingen. De activiteiten kunnen uit van alles en nog wat bestaan: voetballen, zwemmen, muziek maken, toneelspelen, een braderie houden, noem maar op. Na afloop van de cursus zijn de jongeren beter in staat deze activiteiten te organiseren.

Met de Citytrainer Vlaardingen methode dragen Vlaardingen in Beweging en Minters bij aan de gemeentelijke doelstelling inwoners te stimuleren hun talenten in te zetten voor de stad. Daarmee creëren zij een vraag gestuurd aanbod dat aansluit bij de behoeften van de inwoners.

De aftrap van Citytrainer was voor sportaanbieders, verenigingen en culturele instellingen in Vlaardingen. De initiatiefnemers hebben de methode toegelicht en dat leidde tot enthousiaste reacties. Het was een interactieve avond waarop presentaties werden afgewisseld met energizers. Zo ontstond een beeld van hoe de cursus in elkaar steekt. De deelnemers aan de bijeenkomst voerden verschillende actieve oefeningen met elkaar uit en kregen zo een goed beeld van de cursus. Behalve de presentaties van twee cursusleiders uit ’s Hertogenbosch gaf een Citytrainer mooie praktijkvoorbeelden. Veel aanwezigen zeiden ‘vanaf morgen de methode Citytrainer onder de aandacht te brengen.’ De ruim 30 uitgenodigde partijen hebben laten weten met Citytrainer Vlaardingen in zee te willen gaan.

Projectleiders Sandro Meneghini en Gaby van Houten van Vlaardingen in Beweging en Minters willen begin 2019 een eerste groep van 20 jongeren opleiden tot Citytrainer. Wie zich wil opgeven om Citytrainer te worden, kan zich aanmelden via: citytrainervlaardingen@gmail.com. Organisaties die gebruik willen maken van Citytrainer Vlaardingen of meer willen weten over deze vernieuwende aanpak, kunnen dit zich ook via dit mailadres melden.

16-11-2-18

Vrouwen uit West komen in beweging

Een groep van vijftien allochtone dames uit Vlaardingen West komt sinds kort elke donderdagochtend tussen 9.30 en 11.30 uur in wijkcentrum West bij elkaar in de Vrouwenkamer. Dit is een nieuw initiatief van de afdeling Participatie van Minters. De dames zijn hard op zoek naar andere dames, het liefst ook Nederlandse, die willen meedoen.

Uit gesprekken met allochtone vrouwen uit de wijk kwam de behoefte aan ontmoeting duidelijk naar voren. Daarom heeft Minters het initiatief genomen om in wijkcentrum West in de Westwijk een Vrouwenkamer op te zetten. De Vrouwenkamer is vorige week van start gegaan. De vrouwen starten hun bijeenkomst met een kopje koffie en bespreken een thema dat zij van tevoren met elkaar afspreken. Het tweede deel van de ochtend bestaat voorlopig uit beweegactiviteiten, zoals wandelen bij mooi weer en beweegoefeningen in de zaal. Eén van de vrouwen uit de groep begeleidt deze activiteit. Er is ook iemand uit de groep die positieve ervaringen heeft met GGZ. Zij wil deze ervaringen en tips graag met de groep delen met het oog op preventie. Vanaf januari 2019 willen de vrouwen een programma maken met nog meer activiteiten voor het hele jaar.

Een aantal dames van de Vrouwenkamer doet nu al actief mee met verschillende activiteiten in wijkcentrum West. Twee van hen hebben geholpen met een lampionoptocht voor de jeugd, één dame doet één keer in de week bardienst in wijkcentrum West. De groep heeft ook twee keer op woensdagmiddag de kinderinstuif begeleid. Ook op deze manier zijn de dames volop in beweging. Om de groep groter te maken, gebruiken de huidige deelnemers Facebook, de ouderkamers op scholen, hun netwerk en de wijkteams om vrouwen te werven voor de vrouwenkamer. Wie belangstelling heeft mee te doen met de vrouwenkamer, kan zich ook aanmelden bij Minters op 010 4351022 of via info@minters.nl.

 

09-11-2018

Schrijf je in voor Citytrainer

Sportverenigingen, sportaanbieders en culturele instellingen zijn van harte welkom op de introductiebijeenkomst van Citytrainer 2018, een initiatief van Vlaardingen in Beweging, Citytrainer Vlaardingen en Minters.

Wat is een Citytrainer? Citytrainer zet jongeren in hun talent. Citytrainer helpt deelnemers zijn/haar creatieve, sportieve, organisatorische en sociale talenten aan te scherpen en in te zetten. Daardoor wordt de kracht van de stad bereikbaar. Dit maakt Citytrainer tot een ‘life changing project’. Belangstelling? Meld je aan voor de bijeenkomst op dinsdag 27 november vanaf 17.30 uur bij Minters aan het Burg. Van Lierplein 51.

08-11-2018

“Ik heb eindelijk weer eens heerlijk gelachen”

Eindelijk weer eens lachen was één van de vele positieve reacties op het programma van de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar werd de dag gehouden op 6 november in Theater aan de Schie in Schiedam. Namens de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam ontving Minters Mantelzorg ruim 500 mantelzorgers. Het programma viel duidelijk in de smaak. Over het vervoer hoefden de mantelzorgers zich dit jaar geen zorgen te maken. Speciale bussen brachten hen ter plekke.

Gastheer Peet Vermeulen verwelkomde de mensen bij binnenkomst op ludieke wijze en in stijl. Vervolgens ontvingen studenten van het Albeda College hen gastvrij en zorgden zij ervoor dat het hen aan niets ontbrak tijdens het diner. Marjolein Wiegmann maakte muziek tijdens het diner. De mantelzorgers hadden tijd en ruimte om te ontspannen en met andere mantelzorgers in contact te komen. Op de informatiemarkt was er gelegenheid om vragen te stellen en om mantelzorgers bekend te maken met verschillende organisaties, waarmee zij te maken kunnen krijgen.

Anders dan andere jaren waren er dit jaar twee voorstellingen. Voorafgaand aan de voorstellingen spraken Patricia van Aaken, wethouder van Schiedam, en Franc. Bongaerts, bestuurder van Minters, hun waardering uit voor alles wat mantelzorgers dagelijks doen.

Jeugdtheater “The West Side” trapte de avond af met de voorstelling “Who Cares”. De jongeren komen allemaal uit Vlaardingen. Zij lieten knap zien wat het betekent om als kind of jongere op te groeien in een gezin waar zorgen zijn. Vervolgens maakten de meiden van Muziektheater LOS met hun hilarische liedjes en acts het publiek aan het lachen. Met een avond van ‘voor elk wat wils’, hebben de gemeenten hun mantelzorgers op een mooie manier bedankt voor hun inzet.

Dag van de Mantelzorg 2018

In de week van zondag 4 tot en met zaterdag 10 november is er extra aandacht voor mantelzorgers in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. De hele week vinden er activiteiten bij diverse organisaties plaats. Ook de landelijke Dag van de Mantelzorg valt in deze week. Minters Mantelzorg viert deze dag op dinsdag 6 november met een feestelijke activiteit in Theater aan de Schie in Schiedam.

Burendag 2018 Kruidenbuurt ondanks het weer een succes

22 september 2018 - Een regenachtige zaterdagmiddag, feestelijke muziek knalt uit de speakers op schoolplein ’t Anker. Overal vrolijke ballonnen tegen een donkere lucht en tussen de plassen staan een aantal witte tenten, tegen elkaar aan geplaatst om een gezellige, droge feest- en ontmoetingsplek te creëren. En binnen die tenten is het zoeken naar een plekje! Zo’n 150 bewoners van de Kruidenbuurt zijn ondanks het slechte weer toch afgekomen op het door buurtbewoners georganiseerde Kruidenfeest. Een en al waardering voor deze bewoners, die al maanden bezig zijn geweest om het buurtfeest te voorzien van een mooi programma.

11-09-2018

Meer grip op uw geld

Heeft u vragen of zorgen over geld? De wijkteams Vlaardingen helpen u om uw financiele situatie op orde te krijgen. Een afspraak maken is niet nodig, maar kan wel. Ook is er een speciaal financieel spreekuur.

15-06-2018

Deze week is het nieuwe Mantelzorg Magazine over jonge mantelzorgers uitgekomen!

Dit magazine is verspreid in alle groepen 7 en 8 op de basisscholen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Met een stripverhaal, tips en een quiz. Leer alles over mantelzorg. Heb je het magazine niet op school gekregen en wil je het ook graag lezen: laat het weten via jong@mintersmantelzorg.nl! Dan sturen we het naar je op.

12-06-2018

Minters publiceert jaarverslag 2017

Het versterken van het zelf-organiserend en probleemoplossend vermogen van mensen en hun omgeving staat centraal in de dienstverlening van Minters. Het is dan ook de kernactiviteit van Minters. Steeds meer blijkt dat dit het beste kan gebeuren door constructieve samenwerking tussen iedereen die betrokken is. Of dit nu de buurman, een zorgaanbieder, de woningcorporatie of de voetbal vereniging is. Naarmate het beter lukt verbinding met elkaar te krijgen, lukt het beter mensen in staat te stellen te werken aan een voor hen passende oplossing.

We bieden laagdrempelige ondersteuning bij vragen of problemen op het gebied van opvoeden, opgroeien, eigen functioneren, relaties of de buurt waarin mensen wonen. Daarmee kunnen zij meestal op eigen kracht verder en is dure en intensieve zorg minder vaak nodig.

Samenwerken is al heel lang van het grootste belang in de maatschappelijke dienstverlening. De ontwikkelingen in het sociaal domein en het gemeentelijk welzijnsbeleid beïnvloeden de werkwijze van organisaties zoals Minters. Het oplossen van maatschappelijke problemen vraagt steeds meer om een samenspel tussen gekwalificeerde professionals en de formele en informele netwerken om de burger heen. Minters wil een belangrijke rol spelen in dit samenspel.

Tegelijk boeken we als Minters ook de resultaten die onze opdrachtgevers van ons verwachten.

14-05-2018

Belastinginvuldagen Minters opnieuw een groot succes!

De Belastinginvuldagen in Maassluis en Vlaardingen leverde voor 450 inwoners in totaal €135.000 op.

De Sociaal Raadslieden van Minters organiseerden in de week van 9 t/m 13 april 2018 de Belastinginvuldagen voor inwoners uit Vlaardingen en Maassluis met een jaarinkomen tot €30.000 (alleenstaanden) of €40.000 (gezinnen) en die daarnaast geen inkomsten in box 3 hebben (spaargeld boven de vermogensvrijstelling of beleggingen).

Tijdens deze Belastinginvuldagen werden de inwoners ontvangen door de Sociaal Raadslieden en ongeveer 20 daartoe speciaal opgeleide vrijwilligers.

Helaas komt het nog steeds voor dat mensen niet op de hoogte zijn of geen gebruik maken van het recht op diverse (zorg)toeslagen. Samen met de Sociaal Raadslieden en de vrijwilligers hebben de inwoners aan de hand van hun persoonlijke Digi-D direct hun aanvraag voor toeslagen kunnen indienen. Hierdoor zijn er in totaal voor duizenden euro’s toeslagen aangevraagd voor inwoners.

Ook hebben de Sociaal Raadslieden diverse mensen kunnen wijzen op de (gemeentelijke) regeling meerkosten, waardoor inwoners met deze inkomensgrens recht hebben op vergoeding bij verbruik van het eigen risico van de zorgverzekering.

De Belastinginvuldagen bij Minters zijn mede dankzij de inzet van de vrijwilligers reeds jaren een groot succes en zullen volgend jaar ook weer georganiseerd worden.

Wilt u ook hulp bij het aanvragen of wijzigen van toeslagen? Neem dan telefonisch contact op met de sociaal Raadslieden via telefoonnummer 010 – 435 1022 of via e-mail info@minters.nl.

16-03-2018

Samenwerking jeugdhulp

Vorige week kwamen zorgaanbieders en wijkteams van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam bij elkaar om tijdens een bijeenkomst elkaar beter te leren kennen. Samen bieden zij in de Waterweggemeenten de zorg én hulp aan jeugdigen en hun ouders/ verzorgers.

08-03-2018

Themabijeenkomst “werk en mantelzorg: hoe kan ik dit combineren?”

Op 26 maart 2018 van 19:00 tot 21:00 uur organiseert Minters Mantelzorg in samenwerking met de stichting Werk & Mantelzorg een regionale themabijeenkomst voor werkende mantelzorgers uit Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. Tijdens deze bijeenkomst kunt u meer te weten komen over hoe u op een goede manier zorg- en werktaken kunt combineren om niet overbelast te raken. Ook wordt er informatie gegeven over de wettelijke- en bedrijfsspecifieke regelingen waar werkende mantelzorgers gebruik van kunnen maken.

Een mantelzorgconsulent van Minters Mantelzorg en Jeanet van Lieshout (verbonden aan zowel Minters als aan stichting Werk & Mantelzorg) zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden en u te voorzien van informatie rond dit thema. Daarnaast ontmoet u andere werkende mantelzorgers en gaan we met elkaar in gesprek over wat helpt om de combinatie werk en mantelzorg goed te kunnen maken. We praten met elkaar over oplossingsrichtingen op en buiten het werk. Ook wisselen we ervaringen en tips uit rondom communicatie naar collega’s en leidinggevenden.

De themabijeenkomst werkende mantelzorgers vindt plaats op maandag 26 maart 2018 bij de hoofdlocatie van Minters, Burgemeester van Lierplein 51 te Vlaardingen. De bijeenkomst begint om 19.00u en eindigt om 21.00u. U kunt zich t/m 19 maart 2018 voor de bijeenkomst aanmelden via info@mintersmantelzorg.nl of 010-4351022, afdeling mantelzorg. Namens team Minters Mantelzorg en stichting Werk & Mantelzorg heten wij u van harte welkom!

12-02-2018

Minters lid van de stuurgroep Jongeren op Gezond Gewicht

De gemeente Vlaardingen streeft er naar om jongeren gezond te laten opgroeien. Daarom hebben ze zich aangesloten bij het landelijk project ‘Jongeren Op gezond gewicht’ (JOGG). JOGG, onderdeel van VIB, trekt de kar in Vlaardingen. Samen met partijen als Unilever, DSW, Uniek, CJG, VIB en Minters willen ze de jeugd stimuleren gezond te leven, te eten en te bewegen.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. We weten allemaal dat eetpatronen door diverse omstandigheden ontstaan. Denk aan weinig inkomen, geen tijd en zin om te koken, je voelt je niet lekker en grijpt naar zoete dingen. Je kunt de sportvereniging niet betalen of je bent te dik en wordt gepest. Daarnaast is de verleiding om online te gaan spelen tegenwoordig groter dan om buiten op straat te gaan spelen (gevolg: weinig beweging). Allemaal oorzaken met nare gevolgen, die we willen bespreken en oppakken in deze werkgroep. Als nieuw lid heeft Franc. Bongaerts (bestuurder Minters) afgelopen vrijdag namens Minters het bord van Wethouder Hoekstra in ontvangst genomen.

16-01-2018

Cursussen 2018: deelname is gratis, schrijf u in!

Ervaart u moeilijkheden bij het opvoeden van uw kinderen? Hoe blijft u overeind bij het verlenen van mantelzorg? Heeft u moeite om rond te komen met uw geld? Wilt u dat uw kind weerbaarder is of zou u zelf beter voor uzelf op willen komen? Onze sociale professionals kunnen u of uw kinderen helpen lastige situaties zelf onder de knie te krijgen. Dat kan in één op één contact, maar ook door het volgen van een training of een cursus. Minters heeft een ruim cursusaanbod voor volwassenen, jongeren en kinderen. Deze cursussen kunt u gratis volgen.

Het cursusaanbod voor 2018 is in een flyer uitgegeven en gratis beschikbaar voor belangstellenden. In de flyer staat per cursus beschreven wat het doel, de inhoud, de werkwijze en het verwachte resultaat zijn. U kunt de flyer vinden onder publicaties, hieronder downloaden of aanvragen via info@minters.nl.

19-12-2017

Activiteiten voor jong & oud in de kerstvakantie!

In dit kerstprogramma vindt u alle activiteiten, die Minters in de kerstvakantie organiseert. We hopen u een keer te mogen verwelkomen!

17-11-2017

Geslaagde Dag van de Mantelzorg

De Dag van de Mantelzorg in Theater De Koningshof in Maassluis was een geslaagd evenement voor ruim 500 mantelzorgers uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Minters Mantelzorg had namens de gemeenten een programma samengesteld dat duidelijk in de smaak viel. Het programma op 8 november bestond uit een lunch, dan wel een diner, een informatiemarkt en een cabaretvoorstelling van Nathalie Baartman. De aanwezigen werden met veel plezier en enthousiasme ontvangen door verschillende studenten van het eerste jaar MBO Hospitality van het Albeda College Maassluis. Zij zorgden er voor dat het de aanwezigen aan niets ontbrak tijdens de lunch en het diner. Zo hadden de mantelzorgers de tijd en ruimte om te ontspannen en met andere mantelzorgers in contact te komen. Om dit jaar nog meer mantelzorgers uit de regio van het aangeboden programma te kunnen laten genieten, was voorzien in zowel een middag- als een avondprogramma.

“Ik hou van u”

Voorafgaand aan de cabaretvoorstelling spraken Franc Bongaerts, bestuurder van Minters, Arnold Keijzer, wethouder van Maassluis, en Patricia van Aaken, wethouder van Schiedam, hun waardering uit voor alles wat mantelzorgers dagelijks doen. Het optreden van Nathalie Baartman zorgde voor een lach op veel gezichten en eindigde met de quote “ik hou van u” om nogmaals de blijk van waardering te benadrukken. Op de informatiemarkt was er de gelegenheid om vragen te stellen en om mantelzorgers bekend te maken met verschillende organisaties, waar zij mee te maken kunnen krijgen. Ook werden er als blijk van waardering complimenten uitgedeeld voor de mantelzorgers door de “Complimentenmeisjes”.

Voor de jonge mantelzorgers stond er voor de Koningshof een jongerenbus met een FIFA hoek, waar zij konden verblijven tijdens de informatiemarkt, met elkaar in contact konden komen en voorlichting konden krijgen. Het jaar 2018 is door de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam uitgeroepen tot het Jaar van de Jonge Mantelzorger. Minters richt zich komend jaar dan ook op het zorgen voor meer bekendheid, kennis en bewustzijn rondom dit fenomeen.

Wilt u meer weten of heeft u vragen over (jonge) mantelzorgers? Neem dan een kijkje op www.mintersmantelzorg.nl of neem contact op met Minters via telefoon 010-435 1022 of per e-mail info@mintersmantelzorg.nl.

08-11-2017

Minters publiceert Strategisch plan 2017 – 2020

Vakbekwaam, open en vooruitstrevend. Dat zijn de kernwaarden die Minters de komende jaren centraal stelt in haar denken en doen.

Het versterken van het zelf-organiserend en probleemoplossend vermogen van mensen en hun omgeving staat centraal in de dienstverlening van Minters. De komende jaren staan in het teken van inhoudelijke doorontwikkeling. Daarmee doelen we onder meer op kwalitatieve verdieping, het nemen van onze adviesrol en het versterken van de samenwerking met andere – al dan niet professionele – partijen. Wij verbeteren waar we goed in zijn.

20-09-2017

Mooie verbinding tussen jong en oud

Afgelopen zaterdag hebben een aantal jongeren uit de Westwijk de handen uit de mouwen gestoken. Jongeren én ouderen vonden elkaar in een mooie samenwerking op de oogstmarkt op het landgoed van Stichting Ruytenburch Stadslandbouw, ook wel de oude Moerman boerderij.

De samenwerking is ontstaan via het leefbaarheidsplatform van waaruit een sterke roep om meer verbinding naar voren kwam. Zowel jong als oud wilde graag meer onderling begrip, betere communicatie en afrekenen met een aantal vooroordelen. Het jongerenwerk en participatie van Minters is vervolgens met bewoners om de tafel gegaan om te kijken hoe dit op een leuke manier vorm te geven.

Op het landgoed van stichting Ruytenburch stadslandbouw doen veel ouderen vrijwilligerswerk op de akker. Zij wilden hun kennis en ervaring graag overbrengen op de jongere generatie. Andersom namen de jongens hun tegenwoordig haast aangeboren kennis van smartphones en iPads mee. Iedereen met vragen kon bij hen terecht. Met veel jeugdig enthousiasme stonden de jongeren de ouderen te woord en dit leverde naast weer goed werkende iPads en telefoons ook ontzettend leuke gesprekken op. Wethouder Cees Oosterom en zijn vrouw vonden het initiatief een bezoekje waard en prezen de laagdrempelige manier van verbinden.

06-09-2017

Treed toe tot de brigade van BurenBemiddelaars

De Bemiddelaars van BurenBemiddelaar Vlaardingen hebben collega’s nodig. Bemiddeling bij een conflict leidt bijna altijd tot opluchting bij betrokkenen. Wie goed Nederlands spreekt, goed kan luisteren en met mensen kan omgaan, kan een prima BurenBemiddelaar worden.

04-09-2017

Druk werkbezoek Ingrid van Engelshoven (D66) aan Minters

Deelname aan een casusoverleg met een wijkteam, in gesprek met sociaal raadslieden en mantelzorgconsulenten; en in de Minters bus op pad met buurt- en jongerenwerkers. Gesprekken met gemeenteambtenaren, een schooldirecteur en een gezinsspecialist. En een afsluitend gesprek met het management van Minters en een delegatie van Sociaal Werk Nederland en Movisie. Het werkbezoek van Tweede Kamerlid Ingrid van Engelshoven (D66) op 31 augustus aan Minters was goed gevuld.

Van Engelshoven kreeg in Vlaardingen onder meer een goed beeld van hoe de gemeente en Minters de wijkteams hebben ingericht en afspraken hebben gemaakt over wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast ging zij in gesprek met professionals van andere afdelingen van Minters. Franc. Bongaerts, bestuurder van Minters, benadrukte dat de relatie met de gemeente een strategisch partnerschap is waarin de gemeente bepaalt wat er moet gebeuren en Minters hoe zij dit uitvoert. Van Engelshoven was onder de indruk van het vakmanschap waarmee de medewerkers van Minters hun cliënten ondersteunen. Centraal in het ‘hoe’ staat onder meer het bevorderen van het vakmanschap van de medewerkers van Minters en het open en transparant omgaan met iedereen die een rol heeft te vervullen in het sociaal domein. Door met heel veel partijen samen te werken, werkt Minters aan een sociaal vangnet voor burgers die met ondersteuning zelf hun weg in de samenleving kunnen vinden. Dat geldt niet alleen voor de wijkteams, maar ook voor de andere diensten van Minters. Sociaal Werk Nederland, de brancheorganisatie in het sociaal domein, organiseert voor Kamerleden werkbezoeken en zomerstages aan organisaties zoals Minters. Ingrid van Engelshoven heeft het sociaal domein in haar portefeuille. Zij bleek dan ook goed op de hoogte van de decentralisatie van welzijnstaken. Minters werkte graag mee aan het werkbezoek omdat het altijd goed is om Kamerleden kennis te laten maken met de dagelijkse praktijk. ‘De medewerkers van Minters geven duidelijk invulling aan het begrip zelfredzaamheid en de participatiegedachte’, aldus Van Engelshoven. Zij staat links op de foto, geflankeerd door Nicole van der Wal en Gaby van Houten van Minters.

31-08-2017

Senioren trainen weerbaarheid

Donderdag 7 september start Minters in samenwerking met bureau Reframe een nieuwe weerbaarheidstraining voor senioren. In zes bijeenkomsten krijgen senioren onder meer inzicht in het voorkomen van onveilige situaties, het doorprikken van babbeltrucs van mensen die aan de deur komen en veiligheid in winkels. De bijeenkomsten zijn interactief, praktisch en afwisselend, waardoor het voor alle deelnemers goed mogelijk is om de aandacht erbij te houden. Thema’s zoals grenzen stellen, zelfvertrouwen, veilige situaties (binnen en buitenshuis) en babbeltrucs, komen uitgebreid aan de orde. Ook zal aandacht worden besteed aan preventieve maatregelen zoals thuis pinnen, wat kan de wijkagent betekenen en online boodschappen doen. De hele training is gratis; de bedoeling is wel dat alle deelnemers het gehele traject volgen. De trainingen vinden plaats in het gebouw van Minters aan het Burgemeester Van Lierplein 51. De weerbaarheidstraining bestaat uit zes bijeenkomsten op donderdagen van 10:30 uur tot 12:00 uur. Senioren kunnen zich opgeven op het volgende mailadres: saskia.lamot@wijkteamsvlaardingen.nl. Ook kunnen zij bellen met Minters: 010 4351022.

21-08-2017

Zomerprogramma van Minters opnieuw een succes

Een aantal jaren geleden heeft Minters samen met de gemeente besloten zich te richten op de straat en de wijk. Daarom zijn de activiteiten over het algemeen niet grootschalig, maar op straat- en wijkniveau. De ouders en buurtbewoners worden bij de activiteiten betrokken. Sommige ouders spelen mee. Anderen schenken koffie of gaan een potje dammen met de aanwezige jongeren. De ‘hangjongeren’ die rond de activiteiten aanwezig zijn, worden op een informele laagdrempelige wijze betrokken. Deze ontmoetingen zijn de bodem voor communicatie tussen groepen. Ze roepen begrip op en helpen overlast te voorkomen. Het begint vaak heel klein!!! Zo was er vrijdag ook de afsluiting van de skate lessen in ’t Hof. Skatelessen worden ieder jaar tijdens het zomerprogramma gegeven en zijn intussen een belangrijk vast punt van de zomervakantieactiviteiten. Ruim 15 skaters (in de leeftijd van 5 tot 12 jaar) volgden deze zomer lessen op de skatebaan in ’t Hof. Michael Zargari gaf ook dit jaar de lessen. Deze werden afgesloten met een barbecue voor de kinderen hun ouders en andere gebruikers van de baan. Burgemeester Annemiek Jetten overhandigde de deelnemers een certificaat en ging met hun op de foto!

11-08-2017

Werkbezoek Ingrid van Engelshoven

Ingrid van Engelshoven, sinds maart 2017 Tweede Kamerlid voor D66, komt op 31 augustus voor een werkbezoek naar Vlaardingen. Veel Kamerleden gebruiken het zomerreces om zich in de samenleving te verdiepen. Via Sociaal Werk Nederland koos zij voor een bezoek aan Minters.

Tijdens het werkbezoek woont mevrouw Van Engelshoven onder meer een casusoverleg bij van de wijkteams en maakt zij een afspraak van een sociaal raadslid met een cliënt mee. Verder maakt zij kennis met het werk van mantelzorgconsulenten en gaat zij in de Minters bus naar een school voor een bezoek aan een gezinsspecialist. Al met al een volle werkdag voor mevrouw Van Engelshoven.

12-07-2017

Unieke samenwerking tussen Monuta en Minters

Op het eerste gezicht ligt samenwerking tussen een uitvaartonderneming en een dienstverlener in welzijn niet voor de hand. Maar bij nader inzien is het eigenlijk heel logisch dat Monuta en Minters een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend.

‘Weliswaar op heel andere momenten, komen we beide bij mensen achter de voordeur’, zegt Jeanet Wiegmann, manager uitvaartzorg bij Monuta. ‘Na een zwaar verlies hebben nabestaanden ontzettend veel aan hun hoofd. Onze uitvaartverzorgers en nazorgconsulenten begeleiden hen voor, tijdens en na de uitvaart. Zij krijgen vaak te maken met allerhande vragen: hoe zit het met verzekeringen, hoe liggen de verantwoordelijkheden voor achterblijvende kinderen, wat zijn de financiële veranderingen, etc. Op het gebied van rouwverwerking hebben onze medewerkers verstand van zaken, maar andere vormen van hulpverlening zijn in betere handen van andere deskundigen. Sociale professionals in het wijkteam kunnen oplossingen bieden. Door signalen van nabestaanden, met hun instemming natuurlijk, te delen met sociale professionals, kunnen onze nazorgconsulenten een bijdrage leveren. Wij zien dit als onze taak als maatschappelijk verantwoord ondernemer.’

‘Wij stellen de samenwerking bijzonder op prijs’, zegt Franc. Bongaerts, bestuurder van Minters. ‘Hoe eerder onze sociale professionals ondersteuning kunnen bieden, des te groter is de kans dat we zwaardere problematiek voor kunnen zijn. Een groot verlies alleen al kan mensen tijdelijk in een lastige situatie brengen. Verdriet is in een rouwproces normaal. Als wij kunnen voorkomen dat mensen last krijgen van andere verschijnselen, is dat winst. Zo kunnen wij met de cliënt meedenken over diverse regelingen, de zorg voor achterblijvende kinderen, het regelen van een herindicatie en het zoeken naar een nieuwe daginvulling. Daarnaast is het heel goed denkbaar dat mensen die bijvoorbeeld al in een financieel moeilijk parket zitten, zich zwaar in de schulden steken als zij de afwikkeling van een overlijden onhandig aanpakken. Vooral op het preventieve vlak zien wij de voordelen van deze unieke samenwerking tussen Monuta en Minters.’

De samenwerking tussen Monuta en Minters begint met werkbezoeken van medewerkers aan beide organisaties. De medewerkers maken kennis met elkaars werkgebied. Daarna bespreken zij in specifieke gevallen casussen en zullen zij de samenwerking regelmatig evalueren.

05-07-2017

Compleet verslag van Steden Estafette

Eerder berichtten wij over de Steden Estafette die vorige week in Vlaardingen plaatsvond. Wie het naadje van de kous wil weten, kan op onderstaande link alles lezen.

Joy Kho - Teamleider Wijkteam Vlaardingen Westwijk

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Joy Kho

Functie: Teamleider Wijkteam Vlaardingen Westwijk

“Ik vind het nieuwe hulpverlenen zinvol en wil me inzetten om hier vorm aan te geven. Daarbij gaat het om korte lijnen, alles aan één tafel bespreken en vanuit de kern doorgaan tot alles wat een cliënt nodig heeft om de draad zelf weer op te pakken ook daadwerkelijk geregeld is.”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2018 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon