Logo Minters

Vacatures

Bij Minters zijn we met regelmaat op zoek naar mensen om ons team te versterken. Als er vacatures zijn, staan ze op deze pagina aangekondigd.

Indicatiecoach (18 uur)

De indicatiecoach trekt samen op met sociale professionals van de wijkteams in Vlaardingen. Je kijkt mee en adviseert in wat nodig is aan passende ondersteuning voor het kind en het gezin. Het gaat daarbij om de vraag of basisondersteuning voldoende is, of dat gespecialiseerde jeugdhulp nodig is.

Dit doe je onder andere door na te gaan bij professionals of er voldoende onderzoek is gedaan naar de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen (de ‘eigen kracht’) van de ouder(s) en van het sociaal netwerk. Maar ook door te kijken of ouders zelf voldoende draagkracht hebben om de nodige hulp en ondersteuning te kunnen bieden binnen het gezin. Verder kijk je mee met de mogelijkheden van basisondersteuning voor het gezin in de vorm van voorzieningen in de wijk of door ondersteuning door het wijkteam. Als niet anders kan, dan zet je gespecialiseerde jeugdhulp in.

Daarbij betrek je indien gewenst samenwerkingspartners, waaronder je collega’s van Minters zoals gezinsspecialisten, mantelzorgconsulenten, juridisch dienstverleners, jongeren- of buurtwerkers of POH – GGZ’ers.

Je adviseert de professionals van het wijkteam, je ondersteunt zelf gezinnen waar nodig en je hebt contact met jeugdhulpaanbieders. Je signaleert en rapporteert aan de manager wijkteams over opgedane ervaring in de samenwerking met jeugdhulpaanbieders. Het gaat om een nieuwe functie die we in de praktijk verder kunnen ontwikkelen.

Heb je belangstelling in deze vacature en voldoe je aan de functie-eisen, solliciteer dan door je motivatiebrief en CV te mailen naar solliciteren@minters.nl. We ontvangen jouw sollicitatie graag uiterlijk vrijdag 18 december 2020.

Deze vacature wordt zowel intern als extern tegelijkertijd gepubliceerd, waarbij interne kandidaten voorrang krijgen in de procedure.

Burenbemiddelaars (vrijwillig)

Minters' missie

Kansen creëren

Stichting Minters biedt diensten aan die een bijdrage leveren aan het sociaal en psychisch welbevinden van mensen en hun omgeving. Minters ondersteunt burgers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken zodanig, dat zij voor zichzelf kansen creëren om een gelukkiger en evenwichtiger leven te leiden. Minters biedt kwaliteit door transparantie en ondernemerschap. Dat is waar de dienstverleners in welzijn van Minters voor staan. Het is, kort gezegd, onze missie.

Visie op medewerkers

Ontwikkelingskansen

Minters biedt ruimte en ontwikkelingsmogelijkheden zodat medewerkers voor zichzelf, in relatie tot het vakgebied, kansen creëren en zo werken aan innerlijke ontplooiing en grotere arbeidstevredenheid.

Antoinette Eilering - Mantelzorgconsulent

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Antoinette Eilering

Functie: Mantelzorgconsulent

"Tijdens een workshop Rouwverwerking na mantelzorg zei een van de deelnemers: 'Ik heb de knop kunnen omzetten en ik heb echt een stap gezet in het rouwproces. Ik bleef er een beetje in hangen en kijk nu weer vooruit.' En dat is precies waar we het als Minters Mantelzorg voor doen!"

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon