Logo Minters

Jongerencoaching (individueel)

Jongerencoaching richt zich op jongeren van 8 tot 23 jaar die zelf een hulpvraag hebben of bij wie door anderen risico’s of redenen tot zorg zijn gesignaleerd. De grootste groep betreft 14- tot 18-jarigen. De hulpvragen hebben betrekking op zelfredzaamheid en deelname aan de samenleving.

Onze jongerenwerkers maken gebruik van een in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) ontwikkelde methodiek.

Werkwijze

We sluiten aan bij leefwereld van jongeren en de systemen die jongeren zelf ontwikkelen in hun vrije tijd. Concrete aspecten van onze aanpak:

  • Contact leggen en een vertrouwensband opbouwen met de jongere.

  • Behoefte peilen: wat is er aan de hand? In deze stap komt ook de begeleiding aan de orde: wat zijn de aanleiding en de motivatie?

  • Doel bepalen: waar werken we naar toe? Nu brengt de jongerenwerker het bredere verhaal van de jongere in kaart en maakt de jongere duidelijk wat hij precies wil bereiken. De jongerenwerker coacht de jongere bij het formuleren van zijn doelen.

  • Plan maken met de jongere: hoe pakken we het aan? Dit is de fase van monitoren en evaluatie. Hoe voelt de jongere zich? Hoe gaat het? Waar moet en kan worden bijgestuurd?

Aantal bijeenkomsten

Er is ten minste eens per week contact met de jongere, al is het maar via de app. Als de nood bij de jongere hoog is, kunnen intensievere contacten nodig zijn: persoonlijk contact en vaker en ook buiten kantoortijden.

Wanneer en waar

De jongerenwerker gaat altijd even bij de jongere langs: thuis, op school of op straat. Dat wordt niet expliciet afgesproken met tijdstip en ontmoetingsplek, maar de jongerenwerker zoekt de jongere op en weet ook uit ervaring waar hij de jongere kan vinden.

Jongerencoaching vindt uitsluitend plaats in Vlaardingen.

Kosten

Deze begeleiding is gratis.

Doel en aanmelding

Wat heb je eraan?

Door je te coachen proberen wij (de kans op) maatschappelijke uitval te voorkomen. Er is nooit sprake van dwang; je neemt vrijwillig deel aan een coachingstraject.

We begeleiden je bij het opbouwen van zelfvertrouwen en empowerment, je bent (weer) gemotiveerd om naar school te gaan of een opleiding te volgen en je neemt (weer) deel aan activiteiten in je directe omgeving.

Hoe verloopt de aanmelding?

T 010 435 10 22

info@minters.nl

Marco Wolvers - Sociaal raadsman

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Marco Wolvers

Functie: Sociaal raadsman

LinkedIn

“Heb je een zorgverzekering, een huurhuis en/of kinderen, dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming in de kosten die je daarvoor maakt. Hiervoor bestaan verschillende toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Helaas ontstaan daardoor ook veel problemen. Wil je het aanvragen of moet je terugbetalen en denk je dat het niet klopt? Samen kijken we naar een oplossing!”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2019 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon