Logo Minters
Minters, dienstverleners in welzijn

Eigen functioneren & Relaties

We hebben allemaal wel eens te maken met een moeilijke situatie. Dat hoort bij het leven. Het is fijn als je daarover bij familie of vrienden terechtkunt. Maar dat is niet altijd mogelijk. En soms is er ook behoefte aan een andere vorm van ondersteuning.

De sociale professionals van Minters dragen ertoe bij dat u met (hernieuwd) zelfvertrouwen kunt deelnemen aan de samenleving, uw leven zoveel mogelijk zelfstandig kunt voortzetten en eventuele problemen zelf kunt hanteren.

In alle fasen van het leven kun je te maken krijgen met onverwachte gebeurtenissen of word je met situaties geconfronteerd die je uit balans brengen. Bijvoorbeeld bij verlies. Dat kan het verlies van werk zijn of van gezondheid, maar ook een overlijden. Daardoor kunnen spanningen, angst, onzekerheid en bijvoorbeeld eenzaamheid ontstaan. Problemen kunnen zich ook voordoen op het gebied van scheiding of andere relatieproblemen, financiën, (schulden, problemen met instanties), huisvesting en dagbesteding. Minters ondersteunt u vroegtijdig en effectief, onder meer via:

Advies en hulp dichtbij

  • Bij huisartsenpraktijken werken speciaal opgeleide maatschappelijk werkers (POH-GGZ). Als praktijkondersteuners begeleiden zij mensen met een burn-out of bijvoorbeeld een depressie.

  • Minters heeft een uitgebreid cursusaanbod voor u van ‘Assertiviteit’ tot ‘Rouwverwerking na mantelzorg’.

  • Zorgt u langdurig voor een zieke of gehandicapte naaste? Dan bent u mantelzorger. Bij onze mantelzorgconsulenten kunt u – en kunnen ook jonge mantelzorgers – terecht voor voorlichting en advies, emotionele en materiële ondersteuning.

  • Door huiselijk geweld is ‘thuis’ geen veilige plek meer. Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, regioteam MVS biedt alle betrokkenen passende ondersteuning en begeleiding.

  • Onze sociale professionals maken ook deel uit van de wijkteams en wijkondersteuningsteams in uw gemeente.

Vincent Wols - Praktijkondersteuner GGZ Schiedam Centrum-West

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Vincent Wols

Functie: Praktijkondersteuner GGZ Schiedam Centrum-West

"Samen met de cliënt zoek ik naar kracht en bekijken we hoe we deze kunnen activeren en inzetten. Ik stimuleer de cliënt zijn of haar talenten te benutten. En… die liggen vaak dichterbij dan gedacht! In Schiedam zeggen we: Schiedammer ben je samen!"

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon