Logo Minters

Diensten

Met een breed team van ondernemende professionals – onze dienstverleners in welzijn – staan we dichtbij de burgers, van jong tot oud.

Hebt u vragen over opvoeden en opgroeien? Voelt u zich eenzaam? Kampt u met schulden? Maakt u zich zorgen over problemen in uw gezin? Wordt het mantelzorgen u teveel?

In een aantal gevallen zal een eenmalig advies afdoende zijn. Is er meer aan de hand en is er meer begeleiding of zorg nodig? Dan krijgt u een afspraak met een sociale professional van een van de onderstaande diensten. Deze professional (de contactpersoon) gaat met u – en met gezinsleden of andere huisgenoten – in gesprek over uw situatie en wat er nodig is om die te verbeteren. Samen bepaalt u wat u zelf kunt doen, wat u kunt vragen aan familieleden en bekenden en waarvoor u zorg- en dienstverleners nodig hebt.

Gezinsspecialist op school

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel. Het kan zich soms anders gedragen of moeilijk te hanteren zijn...

Participatie

Jongeren en burgers opzoeken in de wijk is essentieel, ook voor de vorming van de...

Wijkteams

Elke gemeente in ons werkgebied heeft een of meer wijkteams. Deze teams bestaan uit...

Sociaal-juridische advisering

Nederland kent allerlei wetten, regelingen en voorzieningen. Maar het is niet altijd...

Expertisecentrum Inkomen Vlaardingen

Bij dit expertisecentrum kunnen hulpverleners inwoners van Vlaardingen met financiële problemen...

Lokaal Zorgnetwerk

Het Lokaal Zorgnetwerk is een samenwerkingsverband van hulp- en dienstverlenende...

Minters Mantelzorg

Het kan veel voldoening geven om iets voor een ander te betekenen. Maar het geven van veel, soms intensieve, zorg en aandacht is vaak...

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, regioteam MVS

Iedereen kan te maken krijgen met huiselijk geweld: vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Huiselijk geweld komt veel voor en is...

Woonbegeleiding

Mensen die dak- en/of thuisloos zijn krijgen van de gemeente Schiedam en Woonplus een huurwoning en daarmee de kans om...

Ontruimingspreventie

Een huurschuld staat meestal niet op zichzelf. We proberen huurders die hiermee te maken hebben inzicht te geven in hun situatie en hun gedrag...

Praktijkondersteuning Huisartsen (POH) GGZ

Minters detacheert POH-GGZ opgeleide en gekwalificeerde sociale professionals met GGZ-ervaring en neemt...

De BurenBemiddelaar Vlaardingen

Heibel met de buren? Dat lossen we in Vlaardingen samen op. Burenbemiddeling is er voor en door bewoners. Bedoeld voor...

Sociale professionals

Advies en hulp dichtbij

Onze sociale professionals – de nieuwe naam voor onze (school)maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, mantelzorgconsulenten en andere medewerkers – werken steeds meer als coach van (groepen) burgers, zowel cliënten als vrijwilligers.

Zij helpen hen bij het maken van keuzes, het nemen van besluiten en het zelf dragen van de verantwoordelijkheid daarvoor.

De sociale professionals sturen en begeleiden, waarbij zij uitgaan van ‘één gezin, één plan, één contactpersoon’. Samen met u onderzoeken zij uw vraag of probleem en bieden daarvoor een aanpak op maat. Het is de bedoeling dat u zo snel en zelfstandig mogelijk een oplossing vindt en zelf verder kunt. We bekijken daarbij ook welke rol mensen uit uw eigen omgeving (bijvoorbeeld buren, familie, school of sportverenigingen) hierbij kunnen spelen. Waar nodig schakelen we een specialist in zoals een (jeugd)verpleegkundige, een schuldhulpverlener of een casemanager dementie.

Astrid Solter - Teamleider Wijkteam Vlaardingen Holy

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Astrid Solter

Functie: Teamleider Wijkteam Vlaardingen Holy

"Zorgen dat mensen zelf weer verder kunnen met hun leven, daar doe ik dit werk voor!"

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon