Logo Minters

Hoe reageer ik als mijn kind wordt gepest?

Pesten – en vooral: gepest worden – is voor kinderen vaak een groot probleem. Bijna ieder kind krijgt er op een bepaalde manier mee te maken.

Regelmatig geperst worden kan voor een kind een traumatische ervaring zijn. Het zelfbeeld wordt aangetast en het kind wil bijvoorbeeld niet meer naar school of naar de sportclub. Voor ouders kan het erg lastig zijn hiermee om te gaan en het is meestal moeilijk om een juiste aanpak te bedenken en uit te voeren.

Wat kun je als ouders doen?

Een moeder vertelt: "Mijn dochter van tien wordt geregeld gepest door een jongen op school. Zij is er echt van slag van en ik ook. Ik weet niet goed wat ik nu moet doen. Ik wil het niet erger maken door me er te veel mee te bemoeien, maar het lijkt me toch ook dat ik er wel iets mee moet. Wat kan ik als ouder het beste doen in deze situatie?"

Praat met een gezinsspecialist of ga naar het wijkteam

Hoe reageer ik als mijn kind wordt gepest? Als ouder kunt u met deze hulpvraag terecht bij...

Tips voor ouders (én kinderen)

Negeer en bagatelliseer het pesten nooit. Als ouder kun je je kind helpen om iets aan...

Cyberpesten is ook pesten

Uit cijfers blijkt dat bijna 8% van de jongeren wordt gepest op het internet...

Advies en hulp dichtbij

Tips en gesprekken

Minters ondersteunt ouders en andere opvoeders vroegtijdig en effectief, onder meer via:

Voor ouders en kinderen

Cursussen en websites

Voor kinderen zijn er diverse mogelijkheden, zowel via de school als via thuis. Pestweb (zie de link hieronder) is een website voor kinderen. De site van de stichting School en Veiligheid is bedoeld voor ouders en leerkrachten.

Jorien Wassenaar - Participatiemedewerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Jorien Wassenaar

Functie: Participatiemedewerker

"Ik ondersteun mensen bij het in kaart brengen van persoonlijke behoeften zoals: in contact komen met anderen, maar het kan ook gaan om gezamenlijke behoefte, bijvoorbeeld: iets doen aan de verpaupering van de wijk. Ik help de bewoners bij het maken van een plan van aanpak én bij de uitvoering hiervan. Dan zie je dat mensen (her)ontdekken over hoeveel talent, kennis en vaardigheden ze zelf beschikken om er (alleen of met elkaar) vorm aan te geven.”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2020 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon