Logo Minters

Mijn puberzoon heeft ‘verkeerde’ vrienden… wat moet ik doen?

In de puberteit gaan jongeren steeds meer hun eigen weg buiten het gezin. Pubers zijn nog erg beïnvloedbaar en gevoelig voor de druk van 'verkeerde' vrienden. De kans dat het echt misgaat, is gelukkig heel klein en ouders hebben meer invloed dan ze denken. Want al zou je dat soms niet zeggen, pubers luisteren zeker niet alleen naar hun vrienden. Uit onderzoek onder duizenden jongeren blijkt dat ouders een grote invloed hebben op de keuze van de opleiding én op de keuze van vrienden.

Meeloopgedrag is typisch voor de adolescentie, het helpt om het gevoel te hebben erbij te horen. Om hun onzekerheid te compenseren, gaan ook heel wat jongeren stoer doen en grensoverschrijdend gedrag vertonen. Blowen, spijbelen, te laat thuiskomen: allemaal dankzij de invloed van een verkeerd vriendje. En als de ene vriend van het podium is verdwenen, staat de volgende alweer voor de deur. Sommige pubers presteren het keer op keer de verkeerde vrienden uit te zoeken. Vanwaar hang naar foute vrienden en hoe komen ze ervan af?

Weinig basisvertrouwen en zoeken naar een eigen identiteit

Nelleke Polderman is directeur van Basic Trust, een landelijke organisatie van specialisten in opvoeding, hechting en adoptie. Zij noemt het opzoeken van foute vrienden een symptoom en geeft daarvoor twee oorzaken. Te weinig basisvertrouwen kan leiden tot onzekerheid en een laag zelfbeeld. Om het beeld wat op te krikken en meer status te krijgen, zoekt de puber een stoere vriend of vriendin. Verder zijn pubers op zoek naar een eigen identiteit, naar wie en wat ze willen zijn. Komen ze iemand tegen die bijvoorbeeld succesvol is bij de meiden of continu gecomplimenteerd wordt om zijn of haar kledingkeuze, dan kunnen ze zich aan zo’n persoon spiegelen. Daarnaast willen jongeren volwassenen, en dan vooral hun ouders (want dat is veilig), vaak provoceren. Ze willen zich losmaken en juist dingen doen waar hun ouders niet achter staan. Ze gaan op zoek naar spanning en kunnen zo de verkeerde vrienden treffen. Gelukkig is dat niet voor iedere puber een probleem. Een kind dat voldoende stevig in zijn schoenen staat, kan gemakkelijker zichzelf blijven.

Een voorbeeld uit de praktijk

Hanna is de moeder van Mirthe (15). Mirthe was continu op zoek naar spanning en trof daardoor de verkeerde vrienden. "Ze spijbelde, pleegde diefstalletjes en kwam te laat thuis. Het was...

Benoem je zorgen, maak geen verwijten

Het contact verbieden werkt niet, dat resulteert in stiekem gedoe. Kinderpsycholoog Tamar de Vos adviseert in gesprek te gaan met het kind. "Geef aan dat je graag wilt weten waar...

Advies en hulp dichtbij

Tips en gesprekken

Minters ondersteunt ouders en andere opvoeders vroegtijdig en effectief, onder meer via:

Voor kinderen en jongeren

Cursussen en coaching

Voor kinderen en jongeren biedt Minters assertiviteitscursussen en individuele coaching. Er zijn ook diverse websites met ondersteunende informatie.

Jorien Wassenaar - Participatiemedewerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Jorien Wassenaar

Functie: Participatiemedewerker

"Ik ondersteun mensen bij het in kaart brengen van persoonlijke behoeften zoals: in contact komen met anderen, maar het kan ook gaan om gezamenlijke behoefte, bijvoorbeeld: iets doen aan de verpaupering van de wijk. Ik help de bewoners bij het maken van een plan van aanpak én bij de uitvoering hiervan. Dan zie je dat mensen (her)ontdekken over hoeveel talent, kennis en vaardigheden ze zelf beschikken om er (alleen of met elkaar) vorm aan te geven.”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2020 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon