Logo Minters

Hoe voorkom ik dat mijn kind verslaafd raakt?

Veel kinderen komen al op jonge leeftijd in aanraking met verslavende gewoonten zoals gamen en gokken, en verslavende middelen zoals tabak en alcohol. Kinderen stellen graag vragen en zullen dat ook doen als het om verslavende middelen gaat. Het is belangrijk daar eenvoudig, maar serieus op te reageren en op die manier duidelijk te maken dat het onderwerp bespreekbaar is.

Opvoeders hebben de taak om regels te stellen en grenzen aan te geven. Kinderen en jongeren hebben vaak behoefte om over regels te onderhandelen. Op zich is dat prima. Hierdoor ontstaat namelijk betrokkenheid en wordt de bereidheid vergroot om zich aan de regels te houden. De onderhandelingsruimte is uiteraard wel afhankelijk van het onderwerp. Wat je als ouder zegt, doet er toe! Uit onderzoek blijkt namelijk dat jongeren de mening van ouders samen met de mening van vrienden het belangrijkste vinden bij het maken van keuzes.

Van gamen tot drugs

Jongeren bevinden zich in een cruciale fase van hun leven: de lichamelijk en geestelijke overgangsfase van kind naar volwassene. Juist deze leeftijdscategorie staat vaak open voor nieuwe ontwikkelingen, interesses, ideeën en soms andere waarden en normen. Het is een leeftijd waarin zij hun eigen identiteit gaan ontwikkelen. Juist in deze fase is het belangrijk dat zij goede informatie krijgen over gewoonten die tot verslaving kunnen leiden, zoals gamen en gokken, en middelen die tot verslaving kunnen leiden, zoals tabak, alcohol en andere drugs. Vanzelfsprekend is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium van aan de bel te trekken. Ouders, leerkrachten en intermediairs kunnen een belangrijke rol vervullen in het voorkomen van verslaving.

Van gewoonte of gebruik tot verslaving

Bij gewoonten die uit de hand kunnen lopen, bedoelen we hier vooral gamen en gokken. Middelengebruik begint meestal met...

Tips ter voorkoming van gameverslaving

Je kind vindt gamen leuk en bedenkt zich niet dat er ook problemen uit kunnen voortkomen. Natuurlijk kan het leuk zijn om...

Advies en hulp dichtbij

Tips en gesprekken

Minters ondersteunt ouders en andere opvoeders vroegtijdig en effectief, onder meer via:

Voor ouders en kinderen

Cursussen, coaching en websites

Voor kinderen en jongeren biedt Minters assertiviteitscursussen en individuele coaching. Er zijn ook diverse websites met ondersteunende informatie.

Astrid Solter - Teamleider Wijkteam Vlaardingen Holy

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Astrid Solter

Functie: Teamleider Wijkteam Vlaardingen Holy

"Zorgen dat mensen zelf weer verder kunnen met hun leven, daar doe ik dit werk voor!"

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon