Logo Minters

Van gewoonte of gebruik tot verslaving

Bij gewoonten die uit de hand kunnen lopen, bedoelen we hier vooral gamen en gokken. Middelengebruik begint meestal met experimenteel gebruik van bijvoorbeeld alcohol, tabak of cannabis. Experimenteel gebruik kan overgaan in geregeld gebruik, bijvoorbeeld met stress om te gaan. Wanneer de gewenste effecten bereikt worden, kan dit leiden tot herhaald gebruik.

In deze fase kan probleemgedrag ontstaan zoals spijbelen, liegen of teruglopende schoolresultaten. Wanneer, ondanks de problemen die het veroorzaakt, dit gedrag aanhoudt, kan het misgaan. De gewoonte of het gebruik neemt dan een centrale plaats in in het leven van de jongere en veroorzaakt op verschillende terreinen (op school, thuis, werk) aanzienlijke problemen. Het laatste stadium is dat van verslaving. Dit wordt ook we afhankelijkheid.

Met je kinderen praten over deze onderwerpen

Het is essentieel voor het welzijn van jongeren dat zij kunnen praten over wat hen bezighoudt. Ze moeten weten dat zij op hun opvoeders kunnen vertrouwen voor nauwkeurige informatie over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Het is dus belangrijk dat je als ouders het gesprek aangaat over populaire verslavende middelen. Je kunt afspraken maken met je kind over het gebruik ervan. Belangrijk is een uitdrukkelijk ‘nee' tegen alcohol- en druggebruik. Sommige opvoeders aarzelen om met kinderen over verslavende middelen te praten, omdat ze bang zijn dat het gesprek juist nieuwsgierig maakt. Dit mag echter geen reden zijn om voorlichting over verslavende middelen achterwege te laten. Zorg er daarom ook voor dat je zelf goed op de hoogte bent, al is het maar om de (soms onware) verhalen die jongeren van hun leeftijdgenoten horen op waarde te kunnen schatten.

Geef zelf het goede voorbeeld

Van groot belang is het eigen voorbeeldgedrag. Regels hebben immers weinig waarde als de ouders zich er zelf niets van aantrekken. Het ligt voor de hand dat het moeilijker is om je kind te verbieden om te gaan roken, als je zelf wel rookt. Hoewel het voor sommige kinderen juist afstotend werkt, heeft onderzoek uitgewezen dat kinderen van ouders die roken zelf ook eerder gaan roken. Het voorbeeld van ouders blijkt dus belangrijk. Dit geldt natuurlijk ook voor je alcoholgebruik en je gedrag rond gokken, internet en televisie.

Antoinette Eilering - Mantelzorgconsulent

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Antoinette Eilering

Functie: Mantelzorgconsulent

"Tijdens een workshop Rouwverwerking na mantelzorg zei een van de deelnemers: 'Ik heb de knop kunnen omzetten en ik heb echt een stap gezet in het rouwproces. Ik bleef er een beetje in hangen en kijk nu weer vooruit.' En dat is precies waar we het als Minters Mantelzorg voor doen!"

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2020 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon