Logo Minters

Ik ervaar overlast in mijn buurt

Er zijn nogal wat vormen van overlast en hinder. We kunnen denken aan geluids- en stankoverlast. Sommige mensen vinden losliggende stoeptegels hinderlijk, anderen ervaren overlast van hangjongeren. Of van hangouderen...

Ook vernielingen, zwerfafval, te hard rijden (met opgevoerde motor), pesten, overhangende takken, verkeerd parkeren en in iemands portiek plassen zijn willekeurige voorbeelden van overlast en hinder. Ieder mens ervaart de aanwezigheid van storende factoren anders. Of er wel of niet sprake is van hinder, is erg subjectief. Voor meldingen die te maken hebben met de openbare ruimte, verwijzen wij u naar De Buitenlijn van de gemeente Vlaardingen.

Overlast van jongeren?

Jongeren opzoeken in de wijk is essentieel voor ons werk én voor de vorming van de participatiesamenleving zoals die bedoeld is. Onze jongerenwerkers komen naar de wijk- en buurtcentra, scholen, sportclubs, hang- en speelplekken toe. We luisteren naar wat er aan de hand is en nemen iedereen serieus: de buurtbewoners die hebben geklaagd en én de jongeren. Met alle betrokkenen kijken we wat er precies aan de hand is en wat er nodig is voor een oplossing van het probleem. Daarbij proberen we onszelf overbodig te maken, dat wil zeggen: we reiken suggesties en andere handvatten aan waarmee mensen zelf aan de slag kunnen. Die werkwijze is vaak succesvol.

Advies en hulp dichtbij

Tips en gesprekken

Onze sociale professionals werken in uw buurt en hebben daar regelmatig contact met jongeren en andere bewoners, ook bij verenigingen en buurtcentra, om te weten wat er leeft in de wijk. Minters past een mobiele ‘er-op-af-aanpak’ toe, zowel preventief als in situaties waar iets aan de hand is. Dakloze mensen krijgen hulp bij het zichzelf beter redden en (weer) zelfstandig wonen. In ruil voor een actieve inzet van de cliënt, begeleidt Minters bij het op de rails krijgen van een zelfredzaam bestaan in een woning van een woningcorporatie.

Ondersteuning

Voor buurtbewoners

Voor volwassenen biedt Minters diverse vormen van ondersteuning.

Sebastiaan Kardol - Jongerenwerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Sebastiaan Kardol

Functie: Jongerenwerker

“Ik betrek jongeren in Holy bij de samenleving en coach hen bij het zelf invulling geven aan positieve vormen van vrijetijdsbesteding. Zo organiseren jongeren in jongerencentrum Europe activiteiten voor kinderen uit de buurt, maar ook voor henzelf zoals het bouwen van een rapstudio die nu wekelijks in gebruik is om muziek te maken, teksten te schrijven en op te nemen."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2020 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon