Logo Minters

Hoe kan ik bijdragen aan een prettiger woon- en leefomgeving?

U kunt op diverse manieren een steentje bijdragen aan een prettige(r) woon- en leefomgeving. Zo kunt u zich aansluiten bij bestaande wijkactiviteiten en actieve wijkgroepen zoals het leefbaarheidsplatform, de wijkonderneming of de buurtwhatsapp.

De gemeente Vlaardingen beheert een leefbaarheidsbudget, waarmee initiatieven van buurtbewoners kunnen worden bekostigd.

Leefbaarheidsplatform

In het leefbaarheidsplatform kunt u voor uw wijk meedenken over wijkactiviteiten, opfleuracties, het beperken van jeugdoverlast, het beperken van zwerfvuil en verkeersveiligheid. Er zijn 10 platforms in Vlaardingen: Westwijk, Indische Buurt, Centrum, VOP, Oostwijk, Holy Noord, Holy Zuid, Vlaardinger Ambacht, Babberspolder en Rivierzone. Elk platform komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar.

Is vrijwilligerswerk iets voor u?

Participatiemedewerkers, jongerenwerkers en de professionals in de wijkteams stimuleren vrijwilligerswerk in de vorm van onder meer burenhulp, boodschappen doen, samen koken en samen eten, helpen met tuinonderhoud, een luisterend oor bieden aan buurtbewoners en Coach & Co. Wilt u hier mee over weten of wilt u zich meteen aanmelden? Neem dan contact op met de dienst Participatie via 010 435 10 22 of met uw wijkteam.

Advies en hulp dichtbij

Betrokkenheid belangrijk

Wij ondersteunen burgers en vrijwilligersorganisaties bij het zelf vorm geven aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Dat doen we vanuit de gedachte dat mensen zich betrokken moeten voelen bij hun woonomgeving. Zij zullen daarin (dan) naar behoefte en vermogen participeren. Met name de vrijwilligers zullen dan niet alleen betrokken zijn bij het organiseren van activiteiten, maar ook bij het vervullen van de belangrijke rol van 'ogen en oren van de buurt'. Onze inzet zal kleiner worden naarmate die van de vrijwilligers groter wordt.

T 010 435 10 22

info@minters.nl


Arina van der Wekke - Teamleider Minters Mantelzorg

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Arina van der Wekke

Functie: Teamleider Minters Mantelzorg

LinkedIn

"In mijn leven heb ik zelf ondervonden hoe het is om, soms ongemerkt, in de rol van mantelzorger terecht te komen. De scheidslijn tussen iets met liefde doen voor een ander en weinig tijd te hebben voor jezelf kan dun zijn. Duurt zo’n periode te lang, of heb je zelf geen uitlaatklep of ondersteuning, dan ligt overbelasting op de loer. Het is belangrijk om een plek te hebben waar je terechtkunt, zoals bij Minters Mantelzorg."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2018 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon