Logo Minters

Hoe kan ik bijdragen aan een prettiger woon- en leefomgeving?

U kunt op diverse manieren een steentje bijdragen aan een prettige(r) woon- en leefomgeving. Zo kunt u zich aansluiten bij bestaande wijkactiviteiten en actieve wijkgroepen zoals het leefbaarheidsplatform, de wijkonderneming of de buurtwhatsapp.

De gemeente Vlaardingen beheert een leefbaarheidsbudget, waarmee initiatieven van buurtbewoners kunnen worden bekostigd.

Leefbaarheidsplatform

In het leefbaarheidsplatform kunt u voor uw wijk meedenken over wijkactiviteiten, opfleuracties, het beperken van jeugdoverlast, het beperken van zwerfvuil en verkeersveiligheid. Er zijn 10 platforms in Vlaardingen: Westwijk, Indische Buurt, Centrum, VOP, Oostwijk, Holy Noord, Holy Zuid, Vlaardinger Ambacht, Babberspolder en Rivierzone. Elk platform komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar.

Is vrijwilligerswerk iets voor u?

Participatiemedewerkers, jongerenwerkers en de professionals in de wijkteams stimuleren vrijwilligerswerk in de vorm van onder meer burenhulp, boodschappen doen, samen koken en samen eten, helpen met tuinonderhoud, een luisterend oor bieden aan buurtbewoners en Coach & Co. Wilt u hier mee over weten of wilt u zich meteen aanmelden? Neem dan contact op met de dienst Participatie via 010 435 10 22 of met uw wijkteam.

Advies en hulp dichtbij

Betrokkenheid belangrijk

Wij ondersteunen burgers en vrijwilligersorganisaties bij het zelf vorm geven aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Dat doen we vanuit de gedachte dat mensen zich betrokken moeten voelen bij hun woonomgeving. Zij zullen daarin (dan) naar behoefte en vermogen participeren. Met name de vrijwilligers zullen dan niet alleen betrokken zijn bij het organiseren van activiteiten, maar ook bij het vervullen van de belangrijke rol van 'ogen en oren van de buurt'. Onze inzet zal kleiner worden naarmate die van de vrijwilligers groter wordt.

T 010 435 10 22

info@minters.nl


Jindra Boogaard - Praktijkondersteuner GGZ, Wijkondersteuningsteam Schiedam Oost

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Jindra Boogaard

Functie: Praktijkondersteuner GGZ, Wijkondersteuningsteam Schiedam Oost

"Mensen met psychische klachten kunnen goed geholpen worden in de eerste lijn. Ik stimuleer ze zich minder te richten op het probleem en juist meer op kansen en mogelijkheden. Dat geeft weer kracht! Mijn functie is niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk en geeft energie, resultaat en voldoening."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon