Logo Minters

Gezinsspecialist op school

Soms zit een kind niet lekker in zijn vel… Het kan zich soms anders gedragen of moeilijk te hanteren zijn. Ook het spelen, leren en omgaan met vriendjes en vriendinnetjes kan tot problemen leiden.

Er kunnen moeilijkheden zijn op de peuterspeelzaal, op de basisschool of het voortgezet onderwijs, in het gezin of elders in de directe omgeving van het kind. De gezinsspecialisten zullen leerling en ouders zo goed mogelijk bijstaan met informatie, advies, opvoedingsondersteuning en begeleiding. Er is een nauwe samenwerking met de wijkteams. Zo nodig verwijzen we de leerling en het gezin naar een meer gespecialiseerde vorm van hulpverlening.

Wat mag u van de gezinsspecialist op school verwachten?

Onze gezinsspecialisten zijn lid van het ondersteuningsteam op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Zij zijn ook actief in het middelbaar beroepsonderwijs. Zij leveren een bijdrage bij vragen over opvoeden, bij sociaal-emotionele problemen van kinderen en bij knelpunten in het gezin. De door hen gesignaleerde vragen en zorgbehoefte van kinderen vertalen zij naar passend aanbod. De gezinsspecialisten werken intensief samen met intern begeleiders, onderwijsspecialisten en zorgcoördinatoren, met als doel de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te ondersteunen bij vragen en problemen op leergebied en ook in de thuissituatie.

De gezinsspecialisten organiseren themabijeenkomsten voor leerlingen en/of ouders (bijvoorbeeld over het tegengaan van pesten en het omgaan met social media) en heeft een consult- en adviesfunctie voor de leerkrachten. De gezinsspecialisten zijn wekelijks aanwezig en bereikbaar op alle scholen.

Ook in het kader van passend onderwijs hebben de gezinsspecialisten een belangrijke taak op de scholen.

Gezinsspecialist op school schakelt met wijkteam

Een ondersteuningsteam met een gezinsspecialist op school die korte lijntjes heeft met het sociale wijkteam. Het is één van de werkwijzen die werd getest in de proeftuin, decentralisatie jeugdhulp van de regio Nieuwe Waterweg Noord. Met succes: in de drie gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, worden onze gezinsspecialisten op alle scholen ingezet.

Samenwerking: sleutel tot efficiënte zorgverlening

"Er is door de decentralisatie van de zorg, als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving vanaf januari 2015, een hoop opgeschud", zegt een teamleider van gezinsspecialisten op basisscholen. "Maar we zijn met zijn allen in beweging en het beste wat we kunnen doen, is samenwerken. We hebben hetzelfde doel, namelijk goede zorg voor het kind realiseren."

Advies en hulp dichtbij

Op alle 80 scholen

Op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs biedt Minters gezins- en opvoedingsondersteuning. Daarnaast bieden we trainingen, die zijn gericht op het verbeteren van de sfeer in de klas of over het omgaan met faalangst.

De gezinsspecialisten van Minters werken op alle basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland. Daarnaast zijn ze actief op alle scholen voor voortgezet onderwijs in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland.

Gaby van Houten  - Jongerenwerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Gaby van Houten

Functie: Jongerenwerker

"In Centrum, Ambacht en Westwijk begeleid en ondersteun ik jongeren in hun leefomgeving. Daarnaast ben ik ambulant jongerenwerker en zoek ik de jongeren op straat op in hun wijk of buurt. Ik streef ernaar om eventuele problemen samen met de jongeren en de andere wijkbewoners op te lossen."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon