Burenbemiddeling geeft voldoening

Beter een goeie buur dan een verre vriend. Maar wat nu als je heibel hebt met je buurman of buurvrouw en er echt niet uitkomt? Dan schakel je de BurenBemiddelaar Vlaardingen/Maassluis in!

Dit artikel werd in 2017 gepubliceerd in weekkrant Groot Vlaardingen, maar de inhoud is nog steeds relevant. Omdat Minters BurenBemiddelaar sinds dit jaar ook actief is in Maassluis, brengen we dit artikel weer eens onder de aandacht.

VLAARDINGEN – De BurenBemiddelaar is een landelijk concept dat al 20 jaar met succes wordt uitgevoerd. Sinds begin 2017 doet Vlaardingen mee, want ook hier zijn genoeg buren met een conflict dat onoplosbaar lijkt. Het project is een goed voorbeeld van participatie, vindt wethouder Hans Versluijs: “Getrainde burenbemiddelaars helpen buren zelf oplossingen te bedenken voor hun conflict. Daarmee dragen de bewoners ook bij aan de leefbaarheid in hun wijk!”

Meer vrijwilligers, minder burenruzies
De meeste ruzies ontstaan door geluidsoverlast, vertelt coördinator Loes van Delft, hoewel de diepere oorzaak van het probleem vaak verstoorde communicatie is. Wie bereid is om samen met zijn buur te praten en het probleem op te lossen, kan op de vrijwilligers van de BurenBemiddelaar rekenen. Op dit moment zijn dat er vier. Zij hebben dit jaar al 32 conflicten in behandeling genomen. Dat lijkt veel, maar hadden er véél meer kunnen zijn. “We hebben echt meer mensen nodig”, stelt Loes. “Zestien vrijwilligers zou perfect zijn. Er zijn genoeg zaken. Hoe meer bemiddelaars, hoe meer we kunnen oppakken.”

“We helpen de buren vooral om goed naar elkaar te luisteren. De eventuele oplossing verzinnen ze zelf”

Oordeelloos
Vlaardinger Peter Uilenhoed is naast zijn werk als communicatiecoach vrijwilliger bij de BurenBemiddelaar. Hij is erg enthousiast over zijn vrijwilligerswerk. “Je werkt in een team, gaat altijd samen op pad en om de zes weken komen we als groep bij elkaar. Het is hartstikke leuk om te doen!” Hij benadrukt dat zijn rol volledig neutraal is. “Mensen associëren bemiddeling vaak met de Rijdende Rechter van tv, maar bemiddelaars vellen nooit een oordeel. We helpen de buren vooral om goed naar elkaar te luisteren. En de eventuele oplossing verzinnen ze echt zelf.”

Onverwachte deuren
Hij noemt een aantal succesverhalen. Zo was er een buurman die tijdens het gezamenlijke gesprek aanbood om een vloertje bij zijn bovenbuuf te leggen zodat het geluidsoverlast zou verminderen. Of de hond die veel blafte en de oudere buren daarmee stoorde. De buren kwamen er tijdens het gesprek achter dat de hond slecht alleen kan zijn. Sindsdien laten zij hem ‘s middags uit. “Bemiddeling opent soms onverwachte deuren”, aldus Peter.

Natuurlijk worden niet alle conflicten opgelost. Toch is het slagingspercentage vrij hoog: landelijk gezien 65%. Dat is mede te danken aan de kwaliteit van de training van de vrijwilligers, die wordt bewaakt door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Tijd en aandacht
Lopen de gesprekken nooit uit de hand? Loes is het in de tien jaar dat zij actief is in de buurtbemiddeling nooit tegengekomen. “Ik heb ook in Rotterdam en Schiedam gewerkt en heb nooit meegemaakt dat bemiddelaars bedreigd, geslagen of aangesproken zijn op een manier die hen niet beviel”, vertelt ze. “Mensen hebben waardering voor het feit dat jij jouw tijd en aandacht besteedt aan hen die er niet uitkomen.” Dat herkent Peter wel. Zelfs als de zaak niet wordt opgelost. “Dan zijn ze alsnog dankbaar dat je het in ieder geval hebt geprobeerd.”

Alle Vlaardingers kunnen gratis gebruikmaken van de BurenBemiddelaar, zodat conflicten kunnen worden opgelost voordat de situatie uit de hand loopt. Deelname gebeurt op basis van vrijwilligheid. De bemiddelaars trekken geen partij en de gesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk.

Foto en tekst: Britt Planken