Gezinsspecialisten

De gezinsspecialisten van Minters bieden advies en ondersteuning aan scholieren en hun gezin in Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Maasland en Hoek van Holland.

Waarom een gezinsspecialist?

Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind of jongere op school of in de thuissituatie. Bijvoorbeeld wanneer een kind opvallend of ander gedrag laat zien. Of bang is om te falen. Dan kan het fijn zijn als de gezinsspecialist op school betrokken wordt en met het kind, de ouder(s) en school mee denkt over de situatie en mogelijke oplossingen.

‘De gezinsspecialist is vooral een sparringspartner’

Wat doet een gezinsspecialist?

De gezinsspecialist is een ervaren maatschappelijk werker met kennis over opgroeien, opvoeden en welzijn van kind en gezin.  Naast gesprekken met ouders en kinderen biedt de gezinsspecialist preventieve activiteiten aan. Waaronder trainingen in weerbaarheid, een coachgroep voor kinderen met gescheiden ouders en omgaan met spanning. Ook geeft de gezinsspecialist voorlichting op scholen.

De gesprekken met een gezinsspecialist zijn vertrouwelijk en gratis. Alleen als de ouders en de jongere het goed vinden, geeft de gezinsspecialist na het gesprek belangrijke informatie voor de school door aan de intern begeleider of zorgcoördinator.

Met welke vragen kan een school bij een gezinsspecialist terecht?

Ouderschap kan soms ingewikkeld voelen. En jong zijn is ook niet altijd eenvoudig. De gezinsspecialist is er voor alle vragen over gedrag, opgroeien, opvoeden, familieomstandigheden, omgaan met verlies en dergelijke.

Voorbeelden van vragen zijn:

  • Thuis is er veel onrust. Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind hier zo min mogelijk last van heeft?
  • Ik heb het vermoeden dat mijn kind verdovende middelen gebruikt. Hoe kan ik met hem/haar hierover in gesprek en wat zijn de signalen?
  • Het lijkt wel of mijn kind steeds meer in zichzelf keert. Hoe herken ik het als er serieuze problemen zijn en wat kan ik dan doen?

Aanmelden

Ouders, intern begeleiders en zorgcoördinatoren kunnen zelf de gezinsspecialist van de school benaderen. Op de middelbare school kan ook de leerling zichzelf bij een gezinsspecialist aanmelden.

Op de basisschool is er altijd eerst een gesprek met een ouder of verzorger, voordat een gezinsspecialist met een kind in gesprek kan. Er is dan toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders.

Op de middelbare school kan een leerling drie gesprekken voeren met de gezinsspecialist op school, voordat ouders betrokken worden. Het heeft de voorkeur dat de leerling direct al toestemming geeft om ouders te informeren, maar soms is er meer tijd nodig voordat de jongere hier aan toe is.

Vaak is ondersteuning vanuit de gezinsspecialist voldoende voor een kind, jongere of ouder om zelfstandig verder te kunnen. Wanneer er meer begeleiding op expertise nodig is, wordt dit samen met ouders georganiseerd.

Overige vragen

Voor overige vragen kan je onderstaand contactformulier invullen.

Naam
Toestemming(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
© 2022 Minters, dienstverleners in welzijn