Een dag uit het leven van sociaal raadslieden

Sociaal raadslieden. Wat doen die eigenlijk de hele dag? En wat heb je er als inwoner aan? Jenny Baar geeft een kijkje in haar leven als sociaal raadsvrouw!

Wikipedia zegt het volgende over sociaal raadslieden:

Sociaal raadslieden geven informatie en advies en concrete hulp bij vragen en problemen op het gebied van sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, arbeidsrecht, familierecht, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen. Soms verlenen zij ook rechtsbijstand in bezwaar en beroep. Daarnaast hebben de Sociaal Raadslieden een belangrijke taak in het signaleren van de effecten van nationale en lokale wet- en regelgeving.

Nu hoor ik je denken, wat heb je hier nu concreet aan? Het zegt me niets, aan wat voor soort problemen moet ik denken? En voor wie is deze hulp er?

Om dit duidelijker te maken beschrijf ik een dag van een Sociaal Raadsman/vrouw.

Goedemorgen!

In de ochtend start ik de computer op en open ik mijn agenda en e-mails. Vanuit de wijkondersteuningsteams (WOT) heb ik twee e-mails ontvangen met vragen over cliënten.

Eén vraag gaat over een cliënt die ontslagen is en de andere vraagt gaat over een gescheiden cliënt die vraag heeft over het gezag over de kinderen. Om beide vragen te kunnen beantwoorden heb ik veel informatie nodig om zo de gehele situatie in kaart te kunnen brengen. Ik wil geen dingen over het hoofd zien!

Ik besluit daarom om de medewerkers te bellen die mij de vragen hebben toegestuurd. Na een kort overleg weet ik meer over de situatie en is er besloten dat er een afspraak met beide cliënten zal worden ingepland zodat we de zaken op kantoor te kunnen bespreken.

Hierna ga ik mij voorbereiden op een gesprek wat ik straks heb. Deze cliënt heeft een aanvraag gedaan voor de individuele inkomens toeslag en dit is afgewezen. De cliënt heeft mij stukken opgestuurd waar de reden van de afwijzing in staat. Dit lees ik door en ik zoek verdere informatie om mij zo goed te kunnen voorbereiden.

‘Samen met de cliënt schrijf ik een bezwaarschrift’

Tijdens het gesprek praat ik verder met de cliënt over de zaak en alle bijkomende omstandigheden. Samen schrijven we een brief die de cliënt zelf meeneemt en op de post kan doen. Hopelijk accepteren ze het bezwaar en krijgt meneer binnenkort een brief met goed bericht.

Telefonisch spreekuur

Het is inmiddels 11:00 uur en ons telefonisch spreekuur is begonnen. Elke werkdag hebben wij tussen 11:00 uur en 13:00 uur telefonisch spreekuur. Wij zijn dan bereikbaar voor de inwoners van Vlaardingen en Maassluis (in Schiedam verloopt dit via de WOT’s ).

Tijdens het telefonisch spreekuur kunnen cliënten ons alle vragen voorleggen die zij hebben. Soms kunnen we die al tijdens het telefoongesprek beantwoorden en soms hebben wij meer informatie nodig en meer tijd. Dan plannen we met de cliënt een afspraak op kantoor in.

Zaakbespreking

Na een drukke twee uur is het voor ons pauze tijd, we eten gezellig samen op kantoor en maken soms een ommetje. Hierna hebben wij zaakbespreking. Dit is een wekelijkst terugkomende vergadering waar wij zaken met elkaar bespreken die vrij ingewikkeld zijn. Zo kunnen wij vanuit meerdere invalshoeken kijken wat de beste weg naar de oplossing is.

Hierna heb ik nog een afspraak met een cliënt op kantoor staan. De cliënt heeft teveel toeslagen ontvangen omdat het nieuwe ( hogere ) inkomen niet tijdig was doorgegeven. Ik ga samen met de cliënt kijken hoe dit op te lossen, mogelijk met een betalingsregeling via de Belastingdienst Toeslagen. 

Hierna heb ik nog een gemiste oproep van het WOT, ik bel ze even terug en bespreek een korte vraag over een zaak met schuldhulpverlening. Dan controleer ik mijn e-mail en beantwoord ik nog wat vragen van collega’s over de komende training over arbeidsrecht die wij gaan geven.

De dag zit er weer op!

Jenny schreef nog een inhoudelijke blog over het werk van de sociaal raadslieden. Lees haar blog hier.