Help, mijn ouders zijn gescheiden

Kinderen met gescheiden ouders hebben het soms moeilijk met het accepteren van de situatie. De gezinsspecialisten van Minters bieden gratis laagdrempelige hulp.

Als ouders gaan scheiden hebben kinderen het vaak (tijdelijk) moeilijk. Dat zie je op school bijvoorbeeld terug in veranderd gedrag, maar soms ook in de leerresultaten. De school bespreekt signalen dan met ouders en kan voorstellen om de gezinsspecialist te betrekken om hulp te bieden. Ook kunnen ouders zelf om hulp vragen bij de gezinsspecialist. De gezinsspecialist kan kortdurende laagdrempelige hulp bieden aan kind en ouders, op school.

KIES-groep

Het kan voor een kind fijn zijn om na – of als onderdeel van – zo’n traject ook nog deel te nemen aan een KIES-groep. Maar ook zonder dat een kind een individueel traject heeft doorlopen bij een gezinsspecialist kan een kind deelnemen aan een KIES-groep.

KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding. Het is een spel- en praatgroep voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, waarvan de ouders gescheiden zijn. KIES geeft kinderen de ruimte om in een veilige omgeving, samen met andere kinderen, stil te staan bij alles wat de scheiding met zich mee heeft gebracht en wat ze misschien nog steeds meemaken. Het helpt kinderen om te leren kiezen voor zichzelf. Dat wil niet zeggen dat kinderen meer gaan bepalen, maar dat ze kind kunnen blijven en dat problemen van volwassenen ook de problemen van de volwassenen blijven.

“Het helpt als kinderen leren om voor zichzelf te kiezen.”

We zijn gescheiden, hoe help ik mijn kind met de verwerking?

Zoals gezegd zet een scheiding het leven van een kind op zijn kop. Het is belangrijk dat kinderen hun verhaal met elkaar kunnen delen. Het helpt om te horen dat ze niet de enige zijn die boos, verdrietig of bang is.

Bekijk ook eens de video We zijn gescheiden, hoe help ik mijn kind met de verwerking? Deel 1 – Opgroeien in Vlaardingen. KIES-coaches Linda Olsthoorn en Marianne van der Heijden vertellen hoe ze kinderen van gescheiden ouders helpen.