Tips voor ouders van jonge mantelzorgers

Is jouw kind een jonge mantelzorger en ben jij benieuwd wat je kan doen om hem/haar beter te ondersteunen? In dit artikel vind je tips van onze mantelzorgadviseurs!

Aandacht maakt alles mooier, Γ³Γ³k een lastige thuissituatie. Het ‘gewone’ leven volhouden is belangrijk. Denk aan samen eten, het kind naar bed brengen of even kroelen na een lange dag.

Een kind heeft dagelijks positieve aandacht nodig. Toon interesse! Stel vragen over school, hobby’s, vrienden en gevoelens. Of bedenk een fijn gezamenlijk ochtend- of avondritueeltje. Als dit lastig is, kan je ook een vast moment in de week gebruiken voor extra quality time.

‘Geef je kind dagelijks positieve aandacht’

Check ook bij de mensen die jouw kind buitenshuis zien hoe zij jouw kind ervaren. Denk bijvoorbeeld aan leerkrachten, ouders van vriendjes of de coach van het sportteam.

Merk je dat jouw kind langere tijd niet wil praten? Dan zit er waarschijnlijk iets dwars. Misschien is het fijn om dan eens met een mantelzorgadviseurs in gesprek te gaan!

Blij zijn mag!

Plezier maken is belangrijk, Γ³Γ³k als er iemand ziek is in je gezin. Soms hebben jonge mantelzorgers het gevoel dat ze niet vrolijk mogen zijn of niet hard mogen lachen in huis. Juist als plezier maken mag, als kinderen mogen dansen en lachen en zingen, houden zij de situatie beter vol.

(Samen) plezier maken

Maak samen lol en vertel je kinderen dat het belangrijk is om plezier te blijven maken. Stimuleer het. Geef je kind letterlijk ruimte om plezier te maken en te ontspannen en vertel dat dit goed is.

Hobby buitenshuis

Kijk samen met je kind welke hobby bij hem of haar past. Het is voor ieder kind goed om iets buitenshuis voor zichzelf te hebben. Een vertrouwde plek waar hij of zij zijn eigen identiteit kan vormgeven, sociale contacten kan opdoen en talenten kan ontwikkelen.

Voor kinderen met een zorgsituatie in het gezin is dit extra belangrijk. Zo kunnen ze af en toe letterlijk even uit de situatie stappen en ontspannen.

‘Voor kinderen in een zorgsituatie is een vertrouwde plek buitenshuis extra belangrijk’

School

Het is heel belangrijk dat jouw kind ondanks de zorgsituatie thuis zoveel mogelijk naar school blijft gaan en zijn/haar best blijft doen!

Zorg dat de leerkracht op de hoogte is van de thuissituatie, zodat jouw kind op begrip kan rekenen als het een keer niet zo goed gaat.

Het kan ook goed zijn om de zorgsituatie te delen met klasgenoten, bijvoorbeeld in de vorm van een spreekbeurt over de ziekte/handicap/verslaving waar hij/zij thuis mee te maken heeft. Dit kan eventuele schaamte wegnemen. Ook kunnen andere kinderen daardoor beter begrijpen waarom bepaalde dingen anders gaan in jullie gezin (bijvoorbeeld: Oh, daarom kunnen we bij jou nooit thuis spelen).

Vertrouwenspersoon

Zorg dat er iemand buiten het gezin is bij wie jouw kind zich vertrouwd voelt en zijn/haar hart kan luchten. Iemand die wat verder van de zorgsituatie af staat en zich niet overbelast voelt door de situatie. Dit kan een leerkracht zijn, maar ook een vriend, coach of ander familielid.

Schuldgevoel wegnemen

Veel jonge mantelzorgers denken dat zij schuld hebben aan de situatie, dat ouders boos of verdrietig zijn
omdat zij iets verkeerd hebben gedaan. Houd goed in de gaten of jouw kind dit soort gevoelens ontwikkelt en maak duidelijk dat het kind hier geen schuld aan heeft.

‘Maak duidelijk dat jouw kind geen schuld heeft aan de thuissituatie’

Geef informatie

Hoe lastig het soms ook is, een kind wil vaak weten wat er aan de hand is. Als je als ouder/verzorger niet duidelijk bent over de aard en gevolgen van de ziekte, aandoening of situatie, is de kans groot dat het kind dit zelf gaat invullen. Dit kan tot angsten en onzekerheid leiden.

Zeker als het gaat om ziektes/aandoeningen met een slechte prognose of vragen rondom
besmettelijkheid of erfelijkheid (vaak bij pubers) is het belangrijk om duidelijkheid te geven.

Als je het moeilijk vindt om dit gesprek te openen, is het misschien fijn voor je om eerst met een van onze mantelzorgadviseurs in gesprek te gaan.

Toon begrip

Misschien laat jouw kind soms negatief gedrag zien. Probeer hierover in gesprek te gaan. Vertel het kind dat je begrijpt dat de situatie lastig kan zijn, dat je van hem/haar houdt en dat je trots bent!

Gerichte aandacht

We begonnen dit artikel al met het belang van aandacht. Ieder mens bloeit op van oprechte aandacht, maar als je merkt dat iemand niet echt luistert werkt het juist averechts.

Probeer om dagelijks de aandacht even volledig op het kind te richten. Focus je niet op je telefoon of je eigen gedachten, maar op jouw kind. Een gesprekje van 5 minuten kan veel winst opleveren, omdat het kind dan niet (op een negatieve manier) om aandacht blijft vragen. Hier wordt de sfeer thuis ook beter door!

De meeste kinderen vinden het geweldig om op pad te gaan met een van de ouders. Plan dus af en toe een leuk uitje voor wat extra aandacht en verwentijd!

‘Laat het normale leven zoveel mogelijk doorgaan en plan af en toe extra verwentijd!’

Zo normaal mogelijk

Naast dat het goed is om af en toe wat leuks te doen met het kind, is het ook belangrijk dat het normale leven zoveel mogelijk doorgaat. Houd dagelijkse routines aan, zoals op tijd naar bed gaan, opstaan en aankleden.

In een zorgsituatie liggen ‘verwennen’ en ‘makkelijk worden’ op de loer, terwijl een kind veel meer baat heeft bij een voorspelbaar ritme.

Laat ook verjaardagen, feestdagen en vakanties zoveel mogelijk doorgaan. Ook al staat je hoofd er soms niet naar, voor een kind is het heel fijn als het gezinsleven normaal lijkt.

Wil je jouw kind nog beter ondersteunen?

Ga eens in gesprek met een van onze mantelzorgadviseurs! Zij weten als geen ander waar jullie gezin mee te maken heeft en hebben veel tips en een groot netwerk om je verder te helpen. En gewoon een luisterend professioneel oor kan ook al heel fijn zijn!

Leestip: Signalen van (dreigende) overbelasting bij jonge mantelzorgers

Als ouder of verzorger van een jonge mantelzorger kan het lastig zijn om te beoordelen wanneer jouw kind te veel last van de situatie ervaart. Met dit artikel helpen we je op weg!