Loondienst
Adviseur Maatschappelijke Opvang Schiedam

Wat ga je doen als adviseur Maatschappelijke opvang Schiedam?

Als adviseur Maatschappelijke opvang ontvang je nieuwe aanmeldingen van netwerkpartners over Schiedamse dak- en/of thuislozen. Je maakt een eerste inschatting of de cliënt besproken wordt in de Selectiecommissie of je verwijst door naar een voorliggende voorziening. Je controleert of de aanmeldingen compleet zijn om een goed beeld van de situatie te hebben. Je hebt nauw contact met de verwijzer en vraagt aanvullende informatie en/of documenten op wanneer deze ontbreken.

Je bereidt en leidt de maandelijkse vergadering voor als voorzitter om met elkaar op inhoud de casuïstiek te bespreken. Met elkaar wordt er beoordeeld of een cliënt doorverwezen kan worden naar een opvangvoorziening. Je geeft de terugkoppeling aan de verwijzers en meldt de cliënten aan bij de desbetreffende opvangvoorzieningen.

Je bent aanspreekpunt voor netwerkpartners en geeft informatie en advies over de opvangmogelijkheden in Schiedam. Elke situatie is anders en dat vraagt om creativiteit en maatwerk oplossingen. Je werkt nauw samen met diverse afdelingen binnen de gemeente Schiedam, WOT, Woonplus, SUWR en andere hulpverlenende instanties. Je houdt de aantallen van aanmeldingen, toewijzingen en afwijzingen nauwkeurig bij. Dit maakt dat je aan het eind van het jaar een jaaroverzicht kan schrijven over de cijfers van de Selectiecommissie. Dit geeft een goed beeld wat er in één jaar door de Selectiecommissie is bereikt en waar eventuele uitdagingen liggen. Het is van belang dat de Selectiecommissie mee groeit in alle ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Hierin wordt gevraagd om goed te blijven kijken naar hoe de samenwerking verloopt en op welke manier dit beter kan.

Wat vragen wij?

Functiewensen:

Kennis en ervaring

  • Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding en minimaal enkele jaren ervaring binnen het sociaal domein, zorg, welzijn en wonen;
  • Je bent in staat om in complexe situaties kritisch te blijven kijken. Je weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden om een goede beoordeling te kunnen doen;
  • Je kan goed zelfstandig werken, staat stevig in je schoenen en je zoekt op tijd contact met netwerkpartners voor samenwerking. Je hebt kennis over de maatschappelijke opvang en durft het gesprek aan te gaan met diverse partijen.
  • Je bent in staat om je zowel mondeling als schriftelijk goed uit te drukken. Je kan objectief blijven en kan de toe- of afwijzing van een voorziening duidelijk verantwoorden.
  • Je beschikt bij voorkeur over kennis van de doelgroep en de sociale kaart in de gemeente Schiedam en bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in het sociaal domein/ maatschappelijke opvang. Je kunt een beeld vormen van de gevolgen die deze ontwikkelingen hebben voor dak- en/of thuislozen.

Competenties

  • Je bent assertief, flexibel en staat stevig in je schoenen;
  • Je bent een zelfstandig werker, maar ook gericht op samenwerking;
  • Je hebt een scherpe, analytische en kritische blik;
  • Je beschikt over sociale vaardigheden en inhoudelijke kennis om gericht te adviseren;
  • Je weet verbinding te leggen tussen verschillende werkwijzen van organisaties in het sociaal domein en in het veiligheidsdomein;

Wat bieden wij?

Een arbeidsovereenkomst voor 12 uur per week met, in eerste instantie een aanstelling tot 31 december 2022, met uitzicht op verlenging. Wij vinden kwaliteit van de dienstverlening belangrijk en bieden jou daarom de nodige scholing, casuïstiek en intervisie. Een salaris dat past bij de functie, afhankelijk van de opleiding en ervaring en volgens de CAO sociaal werk (indeling is schaal 8 of in schaal 9). De CAO biedt goede arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget en een loopbaanbudget.

Contactgegevens

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Iris Bezemer, teamleider, via 010 435 1022 of per mail via iris.bezemer@minters.nl.

Schiedam
12 uur
Loondienst
Solliciteer