Loondienst
Schoolmaatschappelijk werkers PO/VO (gezinsspecialisten)

Wil jij ons team van schoolmaatschappelijk werkers komen versterken?

Wat ga je doen als schoolmaatschappelijk werker?

Vanuit de school levert de schoolmaatschappelijk werker een bijdrage aan het voorkomen van gedragsproblemen door tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van kinderen en aan het ondersteunen van school in het betrekken van ouders en kinderen. We doen dit voor basisscholen, speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs in Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Hoek van Holland en Maasland. De gemeente voorziet in een basisaanbod van laagdrempelige opvoedhulp. Dit aanbod kan op maat worden ingezet op de scholen. De schoolmaatschappelijk werker voert hierover de regie en evalueert de inzet.

Je biedt hulpverleningstrajecten met leerlingen, waarin je systeemgericht werkt, samenwerking zoekt met de wijkteams en andere hulpverlenende instanties. Je geeft voorlichting en trainingen. Je vervult een consult- en adviesfunctie en organiseert, in overleg met intern begeleider, coaching voor leerkrachten op relevante thema’s.

Wat vragen wij?

Functiewensen:

Kennis en ervaring

  • Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau en drie jaar (relevante) werkervaring;
  • Je hebt uitstekende communicatieve basisattitude en vaardigheden (gespreksvoering, conflicthantering, uitdrukkingsvaardigheid); en je kan aansluiten bij het niveau van de leerling en ouder(s). Je hebt kennis van mogelijkheden om risicofactoren terug te dringen en met name beschermende factoren te versterken;
  • Je hebt praktische vaardigheden op het gebied van psychosociale – en gedragsproblematiek van leerlingen en ouders;
  • Je beschikt over kennis van en inzicht in de onderwijscontext, de organisatie, cultuur en werkwijze van school, bestuur en SWV. Je kan handelingsgericht adviseren en arrangeren;
  • Je hebt basiskennis van orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie en (sociale) geneeskunde (kennis van de normale en afwijkende ontwikkeling van het kind, gezondheid en opvoedingsvraagstukken);
  • Herkennen signalen van mishandeling, kennis van de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een vereiste;
  • Je hebt globaal inzicht in het totale werkveld van jeugdhulp (JGZ, GGZ, JBRR enzovoort) en kennis van relevante wetgeving en veranderingen daarin.

Attitude van een schoolmaatschappelijk werker

  • Je bent respectvol met oog voor mogelijkheden en kracht in school en gezin en waar mogelijk, gericht op versterking van de opvoeding van ouders en andere opvoeders in de omgeving van het kind (en niet op ‘overnemen’ daarvan);
  • Je werkt proactief, oplossingsgericht, slagvaardig en servicegericht;
  • Je bent constructief in houding ten opzichte van bijdrage van andere beroepen en/of disciplines en onafhankelijk van het instellingsbelang van aanbieders van hulp en ondersteuning

Wat bieden wij?

Een baan in een leuk, divers en actief team waarin je samen met je professionele enthousiaste collega’s opgedane kennis en ervaring optimaal kan inzetten en je verder kan ontwikkelen. Wij vinden kwaliteit van de dienstverlening belangrijk en bieden jou daarom de nodige scholing, casuïstiek en intervisie. Een functie waarbij je de uren flexibel in kunt vullen tussen de 24 en 36 uur per week. Een salaris dat past bij de functie, afhankelijk van de opleiding en ervaring en volgens de CAO sociaal werk. De CAO biedt goede arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget en een loopbaanbudget.

Contactgegevens

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cimberly Grund of Tjallielle Muller, teamleider gezinsspecialisten via 010 435 1022 of per mail via cimberly.grund@minters.nl of tjallielle.muller@minters.nl.

Vlaardingen
24 uur
Loondienst
Solliciteer