Logo Minters
Minters, dienstverleners in welzijn

Daarvoor gaat u naar Minters:


Advies en hulp dichtbij


Start ‘breed spreekuur’ in de Westwijk: snelle hulp bij financiële en andere vragen

Moeite met administratie? Heeft u financiële problemen? Bent u eenzaam? Kortom: heeft u hulp nodig? Vanaf deze week zijn de wijkteams in samenwerking met een aantal andere organisaties een proef gestart in de Westwijk. Inwoners kunnen vanaf nu elke maandag tussen 13.00 en 16.00 uur binnenlopen in wijkcentrum West voor een gezamenlijk spreekuur van Stroomopwaarts, Humanitas, de formulierenbrigade, de sociaal raadslieden van Minters en de wijkteams Vlaardingen.

Versoepeling maatregelen Minters en Wijkteams Vlaardingen

Vanaf maandag 14 juni 2021 zullen de spreekuren in de wijk weer geopend zijn. Op alle locaties, behalve de hoofdlocatie aan het Burgemeester van Lierplein, is dit op afspraak. Ook de wijkcentra zijn weer toegankelijk voor alle inwoners.

Spreekuren op afspraak

Vanaf volgende week14 juni starten de spreekuren weer op alle locaties. Vanwege corona dient u eerst een afspraak te maken om langs te komen. U kunt voor de locaties Centrum, Holy en West een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 010 435 1022, mailadres: info@wijkteamsvlaardingen.nl of via het contactformulier op de website (kopje contact): www.wijkteamsvlaardingen.nl. Voor de locatie Ambacht hoeft u geen afspraak te maken, maar kunt u langskomen op onderstaande tijden.

Tijden en locaties spreekuren:

  • Ambacht - Burgemeester van Lierplein 51, maandag 09.00 - 12.00 uur en donderdag 13.30 - 16.30 uur

  • Centrum - Buurtkamer (VOP), Valeriusstraat 28, woensdag 12.30 - 14.30 uur en donderdag 11.00 - 13.00 uur

  • Holy - Beweeg- en gezondheidscentrum Vlaardingen, Zwanensingel 9, dinsdag 15.00 - 17.00 uur en vrijdag 09.30 - 11.30 uur

  • West - Wijkcentrum West, Prof. Telderstraat 10, woensdag 09.00 - 11.00 uur en vrijdag 13.00 - 15.00 uur

Openstelling wijkcentra voor iedereen

Tijdens de lockdown hebben de wijkcentra een beperkte toegankelijkheid gehad, en mochten er alleen activiteiten met een besloten karakter georganiseerd worden. Nu de maatregelen in Nederland versoepeld zijn, is het toegestaan voor (binnen)locaties om de komende tijd onder voorwaarden hun deuren te openen voor iedereen.

Bij zowel de spreekuren als de openstelling van de wijkcentra houden we ons aan de maatregelen zoals het RIVM deze adviseert. We houden 1,5 meter afstand van elkaar, en we houden ons aan de hygiëneregels.

Heeft u klachten? Neem dan contact met ons op, zodat we een nieuwe afspraak kunnen maken.

  • Minters - tel: 010 435 1022 of e-mail: info@minters.nl

  • Wijkteams Vlaardingen - tel: 010 473 1033 of e-mail: info@wijkteamsvlaardingen.nl

Meldpunt verplichte zorg (WvGGZ)

U heeft zorgen over iemand in uw omgeving. Een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet. Er lijkt sprake te zijn van verward gedrag, maar zo ernstig dat vrijwillige zorg niet meer mogelijk is. Daarvoor bestaat binnen de gemeente Vlaardingen het Meldpunt verplichte zorg. Hier kunt u een melding doen over personen waarvan u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben.

Let op: is er sprake van een acute situatie? Daar is dit meldpunt niet voor bedoeld. Bij acute situaties belt u alarmnummer 112.

Opvoeden en opgroeien

Opvoeden en opgroeien

Hoe maak ik mijn kind weerbaarder? Waarom is dit kind zo driftig? Hoe reageer ik als mijn kind wordt gepest? Mijn puberzoon heeft "verkeerde vrienden": wat moet ik doen?

Eigen functioneren & Relaties

Eigen functioneren & Relaties

Hebt u te maken met de gevolgen van werkloosheid? Voelt u zich eenzaam? Hebt u relatieproblemen? Wordt het mantelzorgen u te veel? Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? Of pleger?

Een leefbare buurt

Een leefbare buurt

Wilt u meer contact met uw buren? Hebt u een goed idee voor uw buurt? Vindt u dat er meer voor jongeren moet worden gedaan? Ondervindt u overlast in uw straat? Wilt u zich inzetten voor uw wijk?

Marco Wolvers - Sociaal raadsman

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Marco Wolvers

Functie: Sociaal raadsman

LinkedIn

“Heb je een zorgverzekering, een huurhuis en/of kinderen, dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming in de kosten die je daarvoor maakt. Hiervoor bestaan verschillende toeslagen: zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag. Helaas ontstaan daardoor ook veel problemen. Wil je het aanvragen of moet je terugbetalen en denk je dat het niet klopt? Samen kijken we naar een oplossing!”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon