Logo Minters
Minters, dienstverleners in welzijn

Daarvoor gaat u naar Minters:


Advies en hulp dichtbij


Maak hier een afspraak voor de Belastinginvuldagen

Nieuws over hulp bij belastingaangifte 2020

Goed nieuws. U kunt als inwoner van Maassluis, Vlaardingen of Schiedam met een klein inkomen een afspraak maken voor hulp bij uw belastingaangifte! Op 2 locaties (bij Minters in Vlaardingen en bij bibliotheek de Korenbeurs in Schiedam) bieden we van 14 t/m 24 juni 2021 gratis hulp bij uw belastingaangifte.

De invulhulp is uitsluitend bedoeld voor inwoners uit Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met een jaarinkomen tot € 30.000 (alleenstaanden) of € 40.000 (gezinnen) en die daarnaast geen inkomsten in box 3 hebben (spaargeld boven de vermogensvrijstelling of beleggingen).

Minters organiseert de invulhulp dit jaar in Vlaardingen en in Schiedam. In Vlaardingen is de invulhulp van maandag 14 t/m donderdag 24 juni (op werkdagen) op kantoor bij Minters aan het Burgemeester van Lierplein 51 aanwezig. In Schiedam is de invulhulp op dinsdag 15 en dinsdag 22 juni 2021 bij bibliotheek de Korenbeurs aan de Lange Haven 145 aanwezig.

Wilt u van de Invulhulp gebruikmaken? U kunt vanaf maandag 10 mei 2021 een afspraak plannen via de knop hierboven "maak hier een afspraak voor de Belastinginvuldagen". Wilt u van de Invulhulp gebruikmaken? U kunt vanaf maandag 10 mei 2021 een afspraak plannen via de knop "maak hier een afspraak voor de Belastinginvuldagen". Mocht u geen mogelijkheid hebben om u digitaal aan te melden, kunt u telefonisch een afspraak maken tussen 14.00 uur en 16.30 uur via 010 – 435 1022. Geef u snel op, want vol is vol!

Om (digitaal) belastingaangifte te doen, heeft u een eigen DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD? Vraag die dan tijdig aan. Vergeet niet om uw DigiD ook te activeren. Aanvragen van uw Digid kan eenvoudig via de website www.digid.nl.

Is het wegens bijzondere omstandigheden voor u niet mogelijk om een DigiD aan te vragen, neem dan direct contact met de Sociaal Raadslieden op om de mogelijkheden te bespreken. Zij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 11:00 – 13:00u op telefoonnummer 010 – 435 1022.

LET OP: bij alle ontmoetingen moeten wij rekening houden met uw en onze gezondheid en dienen we de instructies van het RIVM en de regering te volgen. Dat verwachten we ook van u wanneer u ons bezoekt. Heeft u een afspraak en heeft u of iemand in uw gezin (milde) gezondheidsklachten? Neem dan telefonisch contact op voor een nieuwe afspraak.

Update 9 oktober - extra maatregel: vrije inloop tijdelijk niet mogelijk

Omdat het aantal besmettingen helaas nog steeds stijgt en we het risico op besmetting voor onze medewerkers en cliënten zoveel mogelijk willen verkleinen, is besloten om per 12 oktober 2020 de vrije inloop van cliënten te beperken. De inloopspreekuren in de wijken leggen we tijdelijk stil.

Vanaf maandag 12 oktober is het niet meer mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen bij Minters/Wijkteams Vlaardingen. Dit geldt zowel voor het kantoor van Minters als op de locaties in de wijk waar de wijkspreekuren normaal plaatsvinden.

Op de hoofdlocatie ontvangt de receptie mensen zonder afspraak en noteert hun telefoonnummer. De bureaudienst belt de cliënt vervolgens terug en maakt waar nodig ook een fysieke afspraak.

Onze telefonische bereikbaarheid van de bureaudienst op het hoofdkantoor blijft gelijk. De inloopspreekuren in de wijk gaan tijdelijk niet door.

Op deze wijze verminderen we het fysieke contact met cliënten die zonder afspraak binnen komen lopen. Uiteraard handhaven we alle andere voorzorgsmaatregelen voor cliënten met een afspraak (afstand, handgel, spatschermen, mondkapjes).

Mondkapje en registratie verplicht bij bezoek aan Minters/Wijkteams Vlaardingen

Vlaardingen 1 oktober 2020 - Minters en de Wijkteams Vlaardingen volgen de ontwikkelingen omtrent het coronavirus nauwlettend. De realiteit is dat het virus zich maar niet onder controle laat krijgen en vanaf augustus zien we een opleving, de zogenaamde 2e golf. Omdat we de gezondheid en veiligheid van bewoners, medewerkers en alle andere mensen in onze omgeving belangrijk vinden, moeten we waakzaam en alert zijn en een aantal maatregelen aanscherpen of herinvoeren om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Maar we nemen ook onze eigen maatregelen.

Wat betekent dit?

  • De hoofdlocatie van Minters en de Wijkteams Vlaardingen, aan het Burgemeester van Lierplein 51 te Vlaardingen, blijft gewoon bereikbaar. Ook de wijkcentra en locaties waar de wijkspreekuren plaatsvinden zijn op de gebruikelijke tijden open en bereikbaar (per 12 oktober alleen op afspraak!)

  • Fysiek contact met bewoners met een hulpvraag beperken wij. Telefonisch en via mail zijn wij uiteraard wel bereikbaar. We ontvangen bezoek op afspraak als dat noodzakelijk is en u als bezoeker geen last heeft van griep- of verkoudheidsverschijnselen.

  • Daarnaast stellen we het gebruik van een mondkapje zowel voor onze medewerkers, die direct cliëntcontact hebben als voor alle bezoekers verplicht. Dit geldt ook voor bezoekers van activiteiten en trainingen. Alle bezoekers zorgen zelf voor een eigen mondkapje. Uitzondering zijn jongeren t/m 18 jaar.

  • Alle cliënten en bezoekers van de hoofdlocatie schrijven zich bij de receptie in met naam, telefoonnummer, e-mailadres en het tijdstip van hun aanwezigheid.

  • We vragen alle cliënten en bezoekers van Minters en de Wijkteams Vlaardingen onderstaande hygiënevoorschriften te volgen:

- Was je handen regelmatig (minimaal 20 seconden) met zeep en water of gebruik desinfecterende handgel op basis van alcohol;

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;

- Gebruik papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal (en gooi ze direct weg);

- Schud geen handen;

- Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar;

- Bij ziekte verschijnselen blijf je binnen en vermijd je contact met je omgeving.

  • Vanaf 30 september worden grotere activiteiten van Minters voor deelnemers ouder dan 18 jaar afgelast.

We verwachten dat u zich aan zowel de maatregelen van het RIVM als bovenstaande van Minters/Wijkteams Vlaardingen houdt wanneer u ons bezoekt.

Heeft u vragen over bovenstaande of wilt u hulp van ons, neem gerust contact met ons op. We zijn er voor u!

Meldpunt verplichte zorg (WvGGZ)

U heeft zorgen over iemand in uw omgeving. Een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet. Er lijkt sprake te zijn van verward gedrag, maar zo ernstig dat vrijwillige zorg niet meer mogelijk is. Daarvoor bestaat binnen de gemeente Vlaardingen het Meldpunt verplichte zorg. Hier kunt u een melding doen over personen waarvan u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben.

Let op: is er sprake van een acute situatie? Daar is dit meldpunt niet voor bedoeld. Bij acute situaties belt u alarmnummer 112.

Opvoeden en opgroeien

Opvoeden en opgroeien

Hoe maak ik mijn kind weerbaarder? Waarom is dit kind zo driftig? Hoe reageer ik als mijn kind wordt gepest? Mijn puberzoon heeft "verkeerde vrienden": wat moet ik doen?

Eigen functioneren & Relaties

Eigen functioneren & Relaties

Hebt u te maken met de gevolgen van werkloosheid? Voelt u zich eenzaam? Hebt u relatieproblemen? Wordt het mantelzorgen u te veel? Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? Of pleger?

Een leefbare buurt

Een leefbare buurt

Wilt u meer contact met uw buren? Hebt u een goed idee voor uw buurt? Vindt u dat er meer voor jongeren moet worden gedaan? Ondervindt u overlast in uw straat? Wilt u zich inzetten voor uw wijk?

Petra van Os - Medewerker Ontruimingspreventie

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Petra van Os

Functie: Medewerker Ontruimingspreventie

"Als een huurder wordt toegelaten tot het traject Ontruimingspreventie (voorkomen huisuitzetting) kan ik hem of haar ondersteunen bij het maken van een nieuwe start. Doel: de zelfredzaamheid op financieel gebied, en ook op andere levensgebieden, vergroten."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon