Logo Minters
Minters, dienstverleners in welzijn

Daarvoor gaat u naar Minters:


Advies en hulp dichtbij


Minters en Wijkteams Vlaardingen blijven goed bereikbaar!

Vlaardingen 20 maart 2020 - Het coronavirus houdt ons allen in de greep. Juist in deze tijden hebben we elkaar nodig. Minters en de Wijkteams Vlaardingen willen u blijven ondersteunen en begeleiden ook in deze tijd. We staan u graag met raad en daad terzijde.

Maar we moeten ook rekening houden met uw en onze gezondheid en wij dienen de instructies van het RIVM en de regering te volgen. Dat verwachten we ook van u wanneer u ons bezoekt.

Maatregelen:

  • Onze inloopspreekuren in de wijk komen tijdelijk te vervallen.

  • Groepsactiviteiten voeren we tijdelijk niet uit.

  • Bezoek ons alleen op de hoofdlocatie aan het burgemeester van Lierplein 51 in dringende gevallen (na telefonische aanmelding)

Wat doen we wel?

  • We zijn van maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur telefonisch en per mail bereikbaar.

  • We proberen uw vragen telefonisch en digitaal te beantwoorden.

  • We houden telefonisch of per mail/app contact met u.

  • Onze medewerkers werken veelal vanuit huis en zijn op hun reguliere werktijden op hun eigen mobiele nummer bereikbaar.

  • We beperken fysieke contacten, maar indien nodig en verantwoord maken wij afspraken met u.

Tel. Wijkteams Vlaardingen: 010 - 473 1033 of mail Wijkteams Vlaardingen: info@wijkteamsvlaardingen.nl

Tel. Minters: 010 - 435 1022 of mail Minters: info@minters.nl

Vooralsnog gelden deze maatregelen tot 28 april. Wilt u op de hoogte blijven, houd dan de websites www.wijkteamsvlaardingen.nl / www.minters.nl in de gaten.

F.A.M. Bongaerts

Bestuurder Minters

Voor ouders: de kinderen thuis, hoe ga je hiermee om?

Het is een pittige tijd. Er komt veel op je als ouder af. Je moet je eigen (thuis)werk zien te verenigen met de begeleiding van het schoolwerk van de kinderen en de kinderen zijn fulltime om je heen. Je hebt je eigen zorgen, onzekerheden en emoties, maar ziet ook die van de kinderen. Bedenk dat het belangrijkste is om deze tijd met je gezin goed door te komen.

Om ouders in deze bijzondere situatie zo goed mogelijk te ondersteunen, hebben de gezinsspecialisten een speciale nieuwsbrief hierover ontwikkeld.

In deze nieuwsbrief enkele tips voor leesvoer: over ouderschap, omgaan met conflicten en andere zaken. En daarnaast ook een aantal nieuwe linkjes die kunnen helpen bij de combinatie thuiswerk met kinderen en schoolwerk voor kinderen. Tevens aandacht voor ruzies in huis. Hoe voorkom je dat je een politieagent in eigen huis wordt?

Voor vragen en advies kun je contact opnemen met de gezinsspecialisten van Minters via 010 435 1022 of per e-mail info@minters.nl

Gemeente zorgt voor 24-uurs opvang

Gemeenten hebben van de rijksoverheid het verzoek gekregen om 24-uursopvang te regelen voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. Met ingang van woensdag 18 maart coördineert ook Vlaardingen de 24-uursnoodopvang voor kinderen tot 14 jaar.

Deze voorziening kan worden gebruikt door ouders die in Vlaardingen wonen, werken in een cruciaal beroep en behoefte hebben aan opvang in de avond, nacht en in het weekeinde. Doordeweeks overdag kunnen kinderen gewoon terecht bij de eigen school of kinderopvang. Deze noodopvang is bedoeld voor ouders in cruciale beroepen die zelf niet in staat zijn om opvang te regelen. Als er behoefte is aan opvang in de avonduren of in het weekend kunnen ouders contact opnemen met de organisatie Minters. Dat kan door een mail te sturen naar info@wijkteamsvlaardingen.nl of te bellen naar (010) 473 1033. Dit nummer is elke werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 16.00 uur.

In het weekend, van vrijdag 16.00 uur tot maandag 9:00 uur kunnen ouders bellen met telefoonnummer (010) 248 4049.

Meldpunt verplichte zorg (WvGGZ)

U heeft zorgen over iemand in uw omgeving. Een familielid, buurtgenoot of gewoon iemand die u regelmatig op straat ziet. Er lijkt sprake te zijn van verward gedrag, maar zo ernstig dat vrijwillige zorg niet meer mogelijk is. Daarvoor bestaat binnen de gemeente Vlaardingen het Meldpunt verplichte zorg. Hier kunt u een melding doen over personen waarvan u denkt dat zij verplichte zorg nodig hebben.

Let op: is er sprake van een acute situatie? Daar is dit meldpunt niet voor bedoeld. Bij acute situaties belt u alarmnummer 112.

Opvoeden en opgroeien

Opvoeden en opgroeien

Hoe maak ik mijn kind weerbaarder? Waarom is dit kind zo driftig? Hoe reageer ik als mijn kind wordt gepest? Mijn puberzoon heeft "verkeerde vrienden": wat moet ik doen?

Eigen functioneren & Relaties

Eigen functioneren & Relaties

Hebt u te maken met de gevolgen van werkloosheid? Voelt u zich eenzaam? Hebt u relatieproblemen? Wordt het mantelzorgen u te veel? Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? Of pleger?

Een leefbare buurt

Een leefbare buurt

Wilt u meer contact met uw buren? Hebt u een goed idee voor uw buurt? Vindt u dat er meer voor jongeren moet worden gedaan? Ondervindt u overlast in uw straat? Wilt u zich inzetten voor uw wijk?

Sebastiaan Kardol - Jongerenwerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Sebastiaan Kardol

Functie: Jongerenwerker

“Ik betrek jongeren in Holy bij de samenleving en coach hen bij het zelf invulling geven aan positieve vormen van vrijetijdsbesteding. Zo organiseren jongeren in jongerencentrum Europe activiteiten voor kinderen uit de buurt, maar ook voor henzelf zoals het bouwen van een rapstudio die nu wekelijks in gebruik is om muziek te maken, teksten te schrijven en op te nemen."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2020 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon