Samen aan de slag voor en met Vlaardingse ouderen

Vorig jaar is in Vlaardingen de Woonzorgvisie voor ouderen 2023-2030 opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders in Vlaardingen heeft een belangrijke stap gezet in het proces. Het programmaplan en de uitvoeringsagenda voor de komende anderhalf jaar zijn tijdens de collegevergadering van 24 oktober jl. vastgesteld. 

Minters is een van de betrokken partijen voor wat betreft de plannen, de uitwerking en de uitvoering van de Woonzorgvisie. Dit doen we samen met de gemeente, Argos Zorggroep, woonzorgcentrum Uitzicht (onderdeel van Cedrah), Frankelandgroep, ROGplus, Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking, Zonnehuisgroep Vlaardingen, zorgkantoor DSW, Careyn en Seniorenwelzijn.

Waarom een Woonzorgvisie?

Nederland vergrijst, Vlaardingen vergrijst. Tegelijkertijd is er woningnood, neemt het personeelstekort in de zorg toe én stijgt het aantal ouderen met dementie. Hoe zorg je er dan tóch voor dat ouderen zo lang mogelijk prettig zelfstandig kunnen blijven wonen en dat er genoeg verpleegzorgplekken zijn? Om op deze vragen een antwoord te geven is vorig jaar de Woonzorgvisie voor ouderen 2023-2030 opgesteld.

De kracht van mensen staat voorop!

Een mooie uitdaging waaraan we vanuit Minters graag ons steentje bijdragen; ‘gezond en wel’ oud(er) worden in Vlaardingen. We geloven dat dit kan, juist door samen met ouderen te blijven focussen op wat zij (alleen en samen, ook met andere buurtbewoners) nog wel willen en kunnen.

We zetten als Minters, dienstverleners in welzijn, dan ook echt de kracht van mensen en de mogelijkheden voorop. En waar nodig zullen we samen met andere maatschappelijke partners zorg en ondersteuning bieden. Het is goed om hierbij de handen ineen te slaan. We kijken dan ook uit naar de gezamenlijke vervolgstappen.

Lees meer over de Woonzorgvisie in het persbericht van gemeente Vlaardingen:
Concreet samen aan de slag voor Vlaardingse ouderen – Gemeente Vlaardingen

De uitvoeringsagenda en het programmaplan zijn terug te vinden op vlaardingswonen.nl/Visie_op_wonen. Hier staat ook de Woonzorgvisie voor ouderen 2023- 2030.