Logo Minters

Wijkteam Maassluis

Het wijkteam is onderdeel van VraagRaak. Het team gaat aan de slag bij complexere vragen en problemen. In het wijkteam werken verschillende beroepskrachten nauw samen. Ze zijn deskundig op tal van terreinen: zorg, welzijn, financiën, wonen, sociale problematiek, gezinsrelaties… eigenlijk te veel om op te noemen.

VraagRaak en het wijkteam zijn er voor alle volwassen inwoners van Maassluis. Jongeren of gezinnen met kinderen kunnen natuurlijk ook een vraag stellen aan VraagRaak. In de meeste gevallen zal daarna contact worden gelegd met het jeugd- en gezinsteam.

Hulp nodig?

Bij VraagRaak kunnen de inwoners van Maassluis terecht met al hun vragen op het gebied van (mantel)zorg, welzijn, werk en inkomen, wonen, gezinsrelaties, huishoudelijke hulp en financiën. Een medewerker van het wijkteam probeert iemands vragen meteen te beantwoorden zodat die persoon zelf weer verder kan. Op vaste dagen in de week is het wijkteam ook op andere plaatsen aanwezig, bijvoorbeeld in buurtcentrum De Hooftzaak (Stoed), Seniorenwelzijn, de Voedselbank en het leer-werkbedrijf van Stroomopwaarts.

VraagRaak Maassluis

010 590 00 45

VraagRaak is gevestigd aan de Haydnlaan 3, telefoon 010 590 00 45. VraagRaak is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur. Op woensdag is VraagRaak gesloten.

Bij VraagRaak werken verschillende maatschappelijke organisaties nauw samen. Ervaart u één of meer problemen? We lossen ze samen met u op. Daarbij kijken we ook naar wat uzelf en mensen uit uw omgeving kunnen doen.

Joy Kho - Teamleider Wijkteam Vlaardingen Westwijk

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Joy Kho

Functie: Teamleider Wijkteam Vlaardingen Westwijk

“Ik vind het nieuwe hulpverlenen zinvol en wil me inzetten om hier vorm aan te geven. Daarbij gaat het om korte lijnen, alles aan één tafel bespreken en vanuit de kern doorgaan tot alles wat een cliënt nodig heeft om de draad zelf weer op te pakken ook daadwerkelijk geregeld is.”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2018 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon