Belastinginvuldagen weer een succes!

Belastinginvuldagen

Elk jaar organiseren de Sociaal Raadslieden Belastinginvuldagen om inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen met verschillende vrijwilligers kosteloos te ondersteunen bij het invullen van de belastingaangifte.

Samen Invullen

De hulp bij belastingaangifte voor het jaar 2023 begon op 9 april, waar vrijwilligers en bewoners samen aan tafel zaten om stap voor stap de aangifte zorgvuldig in te vullen. Voor extra assistentie en ondersteuning bij meer complexe vragen stonden de Sociaal Raadslieden klaar. De waardering van bewoners voor deze invulhulp was overweldigend, en vrijwilligers merkten op hoe dankbaar mensen waren voor de geboden ondersteuning.

Veel vraag naar ondersteuning

Ook dit jaar was er weer veel vraag naar belasting invulhulp. Om zoveel mogelijk mensen van dienst te zijn, vonden er 7 invuldagen plaats; 4 dagen in Vlaardingen, 2 dagen in Schiedam en 1 dag in Maassluis.

€214.538 teruggegeven aan de bewoners van MVS

Tijdens deze invuldagen werden maar liefst 610 bewoners geholpen met de belastingaangifte, wat resulteerde in een bedrag van €214.538 aan belastingteruggave voor de bewoners. Dit is een mooi resultaat! Bovendien werd gelijktijdig gekeken of bewoners recht hadden op (extra) toeslagen via de Belastingdienst en andere regelingen.

Dank aan de Vrijwilligers

Zonder de hulp van vrijwilligers zouden de Sociaal Raadslieden nooit zo’n grote groep mensen in zo’n korte tijd kunnen helpen. Wij danken daarom alle vrijwilligers voor hun inzet en hopen volgend jaar weer op hun steun te kunnen rekenen.