Logo Minters

Woonbegeleiding

Mensen die dak- en/of thuisloos zijn krijgen van de gemeente Schiedam en Woonplus een huurwoning en daarmee de kans om weer deel te nemen aan de samenleving. De cliënt tekent een begeleidingsovereenkomst, waarin afspraken staan over zijn inzet en medewerking en de begeleiding door de woonbegeleider van Minters.

Voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn, is het vaak moeilijk om opnieuw een huurwoning te verkrijgen, bijvoorbeeld door openstaande huurschulden. Daarnaast spelen er op meerdere gebieden problemen waarbij ondersteuning en begeleiding nodig zijn. Via Woonbegeleiding bieden we hen een kans om een nieuwe start te maken in een eigen huurwoning.

Uitsluitend in Schiedam.

Weer zelfstandig en zelfredzaam

In dit soort trajecten werkt de woonbegeleider nauw samen met de wijkondersteuningsteams en andere hulp- en of dienstverlenende instanties zoals Stroomopwaarts. Zo nodig worden ook scholen, centra voor dagopvang of verslavingszorg hierbij betrokken. Het is de bedoeling dat de cliënt na afloop van het een traject zelfstandig en zelfredzaam in de woning kan blijven wonen. Hij weet waar hij terecht kan met vragen en/of problemen.

Advies en hulp dichtbij

Een stappenplan

Het verkrijgen van een huurwoning is de eerste stap voor de cliënt. Daarna volgen stappen als het zorgen voor een adreswijziging, het zo nodig aanvragen van een uitkering en het inrichten van de woning. Vervolgens stelt de woonbegeleider met de cliënt een plan van aanpak op, waarin duidelijk wordt op welke leefgebieden ondersteuning nodig is. Voorbeelden van leefgebieden zijn: financiën, dagbesteding, sociaal netwerk of verslaving. De woonbegeleider ondersteunt de cliënt, houdt in de gaten hoe het met de cliënt gaat en is tevens casemanager van de cliënt in de contacten met de andere hulp- en dienstverleners.

Joy Kho - Teamleider Wijkteam Vlaardingen Westwijk

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Joy Kho

Functie: Teamleider Wijkteam Vlaardingen Westwijk

“Ik vind het nieuwe hulpverlenen zinvol en wil me inzetten om hier vorm aan te geven. Daarbij gaat het om korte lijnen, alles aan één tafel bespreken en vanuit de kern doorgaan tot alles wat een cliënt nodig heeft om de draad zelf weer op te pakken ook daadwerkelijk geregeld is.”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2018 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon