Logo Minters

Wijkteams Vlaardingen

De meeste Vlaardingers redden zich prima zelf. Wie hulp nodig heeft, regelt dat vaak zelf en met het eigen netwerk. Maar als het even niet meer zelf lukt, kunt u naar het wijkteam. De gemeente heeft de taak hen daarbij te ondersteunen. Zij heeft Minters daarom opdracht gegeven de wijkteams in te richten. Want we willen dat kinderen gezond en veilig opgroeien en dat volwassenen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan de samenleving. Op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden, bekenden of vrijwilligers.

De zorg en ondersteuning zijn dichtbij te vinden, namelijk in uw eigen buurt. Vlaardingen heeft vier wijkteams.

De partijen die samen de wijkteams vormen zijn: Minters, ROGplus, Pameijer, Centrum voor Jeugd en Gezin, Seniorenwelzijn, MEE Zuid Holland Noord, Trivium Lindenhof, Flexus Jeugdplein, Stichting Ipse de Bruggen, Timon, Middin, Lucertis, GGZ Delfand, Yulius en ASVZ.

Team West

Wijkcentrum West, Professor Teldersstraat 10

Wijkspreekuren:

  • Woensdag van 9.00 tot 11.00 uur

  • Vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur

Team Ambacht

Hoofdlocatie Minters, Burgemeester Van Lierplein 51 3134 ZB Vlaardingen

Wijkspreekuren:

  • Maandag van 9.00 tot 12.00 uur

  • Dinsdag van 17.00 tot 18.30 uur

Team Centrum

Buurtkamer, Valeriusstraat 28

Wijkspreekuur:

  • Woensdag van 12.30 tot 14.30 uur

  • Donderdag van 11.00 tot 13.00 uur

Team Holy

TouchFit, Paramedisch Therapeutisch Centrum, Hendrik Casimirstraat 151.

Wijkspreekuren:

  • Dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur

  • Vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur

Centraal telefoonnummer

010 473 10 33

De vier wijkteams van Vlaardingen zijn allemaal te bereiken via één centraal telefoonnummer: 010 473 10 33, op werkdagen van 09.00-17.00 uur. Belt u dit nummer buiten deze tijd? Dan hoort u welk nummer u kunt bellen als er sprake is van een crisissituatie.

Rechten en regelingen

Privacy- en klachtrecht

Marieke de Jong - Gezinsspecialist op school

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Marieke de Jong

Functie: Gezinsspecialist op school

Ik vind het een enorme uitdaging om de schakel te zijn tussen het kind, de ouders en de school. Samen kijken hoe een kind zich zo sterk mogelijk kan ontwikkelen. Dat een ouder bij een laatste gesprek aangeeft dat het kind beter in zijn vel zit, hij zelf positiever opvoedt en dat deze positieve benadering ook op school is doorgetrokken: dat is heel mooi om te horen.”

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2019 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon