Logo Minters

Ondersteuning vrijwilligers en bewonersorganisaties Westwijk

Maatschappelijke participatie bevorderen van inwoners van Vlaardingen van 18 jaar en ouder.

Werkwijze

  • Activeren en coachen van vrijwilligers en bewonersorganisaties bij het ontwikkelen van nieuwe projecten en doorontwikkelen van bestaande initiatieven.

  • Ondersteunen van de vrijwilligers bij de voorbereiding en de uitvoering van de initiatieven in de eigen straat, buurt of wijk.

  • Verbindingen tot stand brengen en onderhouden binnen het netwerk van bewoners en vrijwilligers, waardoor hun initiatieven blijvend versterkt worden.

Aantal bijeenkomsten

In overleg met de vrijwilligers en de bewonersorganisaties.

Kosten

Hieraan zijn voor de vrijwilligers en de bewonersorganisaties geen kosten verbonden.

Doel en aanmelding

Wat willen wij hiermee bereiken?

Wij willen de maatschappelijke participatie van bewoners in de Westwijk bevorderen door deze vrijwilligers en bewonersorganisaties te coachen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten in hun wijk(centrum).

Hoe verloopt de aanmelding?

T 010 435 10 22

E info@minters.nl

Repair Café Vlaardingen

In Wijkcentrum West

Repair Café wil het zelf repareren van (gebruiks-)voorwerpen stimuleren. Dit is goed voor het milieu én je portemonnee, maar ook erg leuk om te doen! Elke eerste zaterdag van de maand kun je hier van 9.30-12.00 uur terecht met kapotte kleding, een kapotte fietsband, een lekkend strijkijzer enzovoort. Samen met een vrijwilliger ga je dan aan de slag om het apparaat nieuw leven in te blazen.

Angela van Peufflik - Participatiemedewerker

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Angela van Peufflik

Functie: Participatiemedewerker

"Ik draag ertoe bij dat er verbindingen komen (en blijven) tussen diverse bewoners(organisaties), de gemeente en andere belanghebbenden in de Vlaardingse wijken Holy en Centrum met als doel: eigen plannen en ideeën ter verbetering van de eigen wijk of buurt realiseren. Daarnaast ondersteun ik bij Coach & Co een aantal coaches en hun co’s."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon