Logo Minters

Ondersteuning vrijwilligers en bewonersorganisaties Westwijk

Maatschappelijke participatie bevorderen van inwoners van Vlaardingen van 18 jaar en ouder.

Werkwijze

  • Activeren en coachen van vrijwilligers en bewonersorganisaties bij het ontwikkelen van nieuwe projecten en doorontwikkelen van bestaande initiatieven.

  • Ondersteunen van de vrijwilligers bij de voorbereiding en de uitvoering van de initiatieven in de eigen straat, buurt of wijk.

  • Verbindingen tot stand brengen en onderhouden binnen het netwerk van bewoners en vrijwilligers, waardoor hun initiatieven blijvend versterkt worden.

Aantal bijeenkomsten

In overleg met de vrijwilligers en de bewonersorganisaties.

Kosten

Hieraan zijn voor de vrijwilligers en de bewonersorganisaties geen kosten verbonden.

Doel en aanmelding

Wat willen wij hiermee bereiken?

Wij willen de maatschappelijke participatie van bewoners in de Westwijk bevorderen door deze vrijwilligers en bewonersorganisaties te coachen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten in hun wijk(centrum).

Hoe verloopt de aanmelding?

T 010 435 10 22

E info@minters.nl

Repair Café Vlaardingen

In Wijkcentrum West

Repair Café wil het zelf repareren van (gebruiks-)voorwerpen stimuleren. Dit is goed voor het milieu én je portemonnee, maar ook erg leuk om te doen! Elke eerste zaterdag van de maand kun je hier van 9.30-12.00 uur terecht met kapotte kleding, een kapotte fietsband, een lekkend strijkijzer enzovoort. Samen met een vrijwilliger ga je dan aan de slag om het apparaat nieuw leven in te blazen.

Arina van der Wekke - Teamleider Minters Mantelzorg

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Arina van der Wekke

Functie: Teamleider Minters Mantelzorg

LinkedIn

"In mijn leven heb ik zelf ondervonden hoe het is om, soms ongemerkt, in de rol van mantelzorger terecht te komen. De scheidslijn tussen iets met liefde doen voor een ander en weinig tijd te hebben voor jezelf kan dun zijn. Duurt zo’n periode te lang, of heb je zelf geen uitlaatklep of ondersteuning, dan ligt overbelasting op de loer. Het is belangrijk om een plek te hebben waar je terechtkunt, zoals bij Minters Mantelzorg."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2018 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon