Logo Minters

Hoe maak ik mijn kind weerbaarder?

Wat bedoelen we met weerbaar? Wanneer is een kind weerbaar? Een kind is weerbaar als het op een passende manier voor zichzelf durft op te komen, zonder anderen te schaden.

Dat betekent dat een kind stevig in zijn schoenen staat, zijn grenzen kan aangeven en niet te snel opgeeft. Het kan nare gebeurtenissen een plekje geven en omgaan met normale angst en onzekerheid. Heel belangrijk voor de weerbaarheid is het zelfvertrouwen. Natuurlijk is het zo dat het ene kind vanuit zijn aanleg weerbaarder is dan het andere kind. Ieder mens is anders. Maar bepaalde eigenschappen kun je ontwikkelen, dus een kind dat van zichzelf minder weerbaar is, kan door onze opvoeding en begeleiding zeker weerbaarder worden.

Weerbaarheid en zelfvertrouwen

Een kind dat weerbaar is, heeft een goed gevoel van eigenwaarde en is zich bewust van zijn of haar eigen gevoelens en die van anderen. Er is ook sprake van een wisselwerking tussen weerbaarheid en zelfvertrouwen. Een kind dat weinig weerbaar is en niet voor zichzelf durft op te komen, zal soms negatieve ervaringen hebben. Dit zorgt voor een negatief zelfbeeld, wat het zelfvertrouwen geen goed doet. En dit zelfvertrouwen heeft weer invloed op de weerbaarheid. Zo kan een kind met weinig zelfvertrouwen in een negatieve spiraal terechtkomen.

Wanneer is een kind onvoldoende weerbaar?

Uit een aantal signalen kan het vermoeden ontstaan dat een kind te weinig weerbaar is. We zien bij kinderen die weinig weerbaar zijn dat ze...

Hoe help je een kind weerbaarder te worden?

Het is belangrijk het kind te helpen zijn zelfvertrouwen te ontwikkelen. Door het kind positieve...

Hoe leer je het kind zelf problemen op te lossen?

Het zelf problemen kunnen oplossen is een belangrijke vaardigheid, zowel voor de weerbaarheid als voor het zelfvertrouwen van het kind. Als ouder kun je je kind dan ook veel bieden door het hiermee te helpen. Moedig het kind aan dit steeds meer zelf te doen.

Hoe geef je je kind meer verantwoordelijkheid?

Bij het ouder worden is het heel goed om het kind ook bepaalde verantwoordelijkheden te geven. Want ook dat versterkt het gevoel van eigenwaarde en dus de weerbaarheid. Denk hierbij aan taken in huis, de zorg voor een huisdier, zelf verantwoordelijkheid dragen voor huiswerk en...

Hoe leer je je kind omgaan met frustraties?

Een weerbaar kind kan teleurstellingen goed verwerken, en wordt er zelfs weerbaarder van. Ook een kind wordt zo af en toe geconfronteerd met dingen die mis lopen of anders gaan dan...

Advies en hulp dichtbij

Tips en gesprekken

Minters ondersteunt ouders en andere opvoeders vroegtijdig en effectief, onder meer via:

Voor kinderen

Cursussen en workshops

Voor kinderen zijn er diverse mogelijkheden, zowel via de school als via thuis.

Jindra Boogaard - Praktijkondersteuner GGZ, Wijkondersteuningsteam Schiedam Oost

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Jindra Boogaard

Functie: Praktijkondersteuner GGZ, Wijkondersteuningsteam Schiedam Oost

"Mensen met psychische klachten kunnen goed geholpen worden in de eerste lijn. Ik stimuleer ze zich minder te richten op het probleem en juist meer op kansen en mogelijkheden. Dat geeft weer kracht! Mijn functie is niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk en geeft energie, resultaat en voldoening."

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2021 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon