Logo Minters

Wij willen graag ondersteuning bij ons bestuurswerk in de wijk

Minters bevordert de maatschappelijke participatie van bewoners door bestuurders te coachen bij het besturen, het organiseren en uitvoeren van activiteiten in hun wijkcentrum voor bewoners uit de wijk. Het wijkcentrum is de huiskamer van de wijk en biedt voor inwoners mogelijkheden om te participeren.

U kunt op ons rekenen bij het coachen van vrijwilligers bij het besturen, voorbereiden en uitvoeren van de activiteiten van het wijkcentrum. Verder zijn wij actief betrokken bij het duurzaam verbinden van de wijk aan het wijkcentrum. Wij zijn alert op behoeften en signalen uit de wijk en betrekken de wijkbewoners waar mogelijk bij de activiteiten van het wijkcentrum.

Minters ondersteunt vier wijkcentra

Dit betreft de volgende wijkcentra: Wijkcentrum Holy (Aristide Briandring 90), Wijkcentrum ’t Nieuwelant (Rotterdamseweg 176), Wijkcentrum de Buurtkamer (Valeriusstraat 28) Wijkcentrum West (Professor Teldersstraat 10).

Advies en hulp dichtbij

Betrokkenheid belangrijk

Wij ondersteunen burgers en vrijwilligersorganisaties bij het zelf vorm geven aan de leefbaarheid van de woonomgeving. Dat doen we vanuit de gedachte dat mensen zich betrokken moeten voelen bij hun woonomgeving. Zij zullen daarin (dan) naar behoefte en vermogen participeren. Met name de vrijwilligers zullen dan niet alleen betrokken zijn bij het organiseren van activiteiten, maar ook bij het vervullen van de belangrijke rol van 'ogen en oren van de buurt'. Onze inzet zal kleiner worden naarmate die van de vrijwilligers groter wordt.

Michelle van der Meeren - Praktijkondersteuner GGZ en gezinsspecialist op school

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Michelle van der Meeren

Functie: Praktijkondersteuner GGZ en gezinsspecialist op school

"Mensen kunnen soms lang vastzitten in een patroon en weten dan niet meer hoe ze dit kunnen doorbreken. Door met ze mee te denken, kunnen ze weer mogelijkheden zien. Het is mooi om te ervaren hoeveel kracht zij hieruit kunnen halen en ook weer positiever naar zichzelf kunnen kijken. Dan maak je echt verschil!"

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2018 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon