Logo Minters

De BurenBemiddelaar Vlaardingen

De BurenBemiddelaar Vlaardingen

Heibel met de buren? Dat lossen we in Vlaardingen samen op. Burenbemiddeling is er voor en door bewoners. Bedoeld voor buren die conflicten met elkaar hebben. Zo kunnen we voorkomen dat problemen te hoog oplopen.

De Burenbemiddelaars brengen alle betrokken buren weer met elkaar in gesprek. Van daaruit werken ze aan een oplossing die voor alle buren goed voelt. Dat komt ook de sfeer in de straat en in de buurt ten goede.

We kunnen bijvoorbeeld tools aanbieden waardoor u zelf in gesprek durft te gaan, of u gaat in gesprek met de buren in aanwezigheid van de bemiddelaars.

Alle bemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers, die hun communicatieve vaardigheden graag aanbieden aan andere bewoners van de stad.

Een conflict is zo geboren…

Stel, u heeft al vaker aan de buren gevraagd of de muziek zachter kan. Misschien durft u niets meer tegen de buren te zeggen, uit angst voor een boze reactie. Maar u wilt wel graag dat de situatie verandert. Dan kunt u best een steuntje in de rug gebruiken.

Met welke ervaringen kunt u terecht bij de BurenBemiddelaar?

Onenigheid rondom wonen, rommel in het trappenhuis, stank van huisdieren of overhangende takken in de tuin. Ook kan irritatie ontstaan over geluidsoverlast van harde muziek of andere leefgeluiden die uw woongenot beperken. Pesterijen tussen buren kunnen ook voor burenbemiddeling aangemeld worden.

En wanneer niet?

De burenbemiddelaars gaan niet aan het werk bij overlast door ernstig alcohol- of drugsverslaving, bij lichamelijk geweld of huiselijk geweld binnen families. Ook wordt er niet bemiddeld tussen bewoners en instanties, zoals de verhuurder of de gemeente.

Hoe werkt het?

Als u gebruik wilt maken van een burenbemiddeling, gaan we eerst met u in gesprek. Daarna hebben we een apart gesprek met de buur met wie u onenigheid heeft. Als u er beiden mee instemt, maken we een afspraak voor een gezamenlijk gesprek. Dit vindt altijd plaats op een neutrale plek, zoals een wijkgebouw of bij Minters op kantoor.

Naar elkaar luisteren

Aan het begin van het gezamenlijke gesprek worden afspraken gemaakt over het doel van de bijeenkomst en het verloop van het gesprek. Het is belangrijk dat u naar elkaar luistert. Samen met de burenbemiddelaars worden de afspraken concreet gemaakt, en soms in een verslag vastgelegd. Na een aantal weken bellen zij de betrokken buren om te horen hoe het gaat.

Waarom de BurenBemiddelaar Vlaardingen

  • Alle inwoners van Vlaardingen kunnen gratis gebruik maken van De BurenBemiddelaar;

  • De BurenBemiddelaar Vlaardingen is een door de Gemeente Vlaardingen erkende en gecertificeerde instantie;

  • De BurenBemiddelaar Vlaardingen is erkend door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), waardoor kwaliteit is gewaarborgd;

  • De BurenBemiddelaar Vlaardingen heeft een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Vlaardingen, de politie en de woningcorporaties Waterweg Wonen en Samenwerking;

  • Alle burenbemiddelaars zijn CCV getraind, hebben een VOG en geheimhoudingsplicht;

  • Bemiddelingsgesprekken en afspraken zijn strikt vertrouwelijk;

  • Bemiddelaars zijn neutraal, luisteren naar beide buren, trekken geen partij en geven geen oordeel over hetgeen gebeurd is;

  • Deelname aan de bemiddeling gebeurt op basis van vrijwilligheid;

  • In de toekomst weet je elkaar aan te spreken en kunnen jullie prettiger met elkaar omgaan.

Contact

Neem contact met ons op via 010 435 10 22 en vraagt om een gesprek met coördinator Tanja Storm. U kunt ook een email sturen naar: burenbemiddelaar@minters.nl.

Advies en hulp dichtbij

Coördinator Tanja Storm

Zij is bereikbaar via:

010 435 10 22

burenbemiddelaar@minters.nl.

Vrijwilliger worden?

Wij zijn altijd op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers. Wij bieden een training aan, ondersteuning van de coördinator en een gezellig team.

Interesse? Neem contact op met Tanja Storm.

Antoinette Eilering - Mantelzorgconsulent

Minters-medewerker in de spotlight

Naam: Antoinette Eilering

Functie: Mantelzorgconsulent

"Tijdens een workshop Rouwverwerking na mantelzorg zei een van de deelnemers: 'Ik heb de knop kunnen omzetten en ik heb echt een stap gezet in het rouwproces. Ik bleef er een beetje in hangen en kijk nu weer vooruit.' En dat is precies waar we het als Minters Mantelzorg voor doen!"

Minters-gerelateerde websites

Minters
Burgemeester Van Lierplein 51
3134 ZB Vlaardingen

T 010 435 10 22
E info@minters.nl

© 2020 Minters, dienstverleners in welzijn|E-colofon